המחלקה לספרויות זרות ובלשנות מציעה לימודים מתקדמים בשני תחומים נפרדים: ספרות ובלשנות. בשני התחומים קיימים מחקר תיאורטי, אנליטי ובין-תחומי, הפותחים בפניך מגוון אפשרויות מקצועיות והמשך לדוקטורט. אנו שואפים להצטיינות ומדגישים גישות רב-תחומיות במחקר ובהוראה, תוך כדי שיתוף פעולה עם המחלקה למדעי ההתנהגות, המחלקה לספרות עברית, מרכז זלוטובסקי לחקר המוח, הפקולטה למדעי הבריאות ועוד.

כל הלימודים בספרות מתנהלים בשפה האנגלית.

אפשר ללמוד בנתיב מחקרי (עם תזה) או בנתיב כללי. לסטודנטים קיימת האפשרות, על בסיס תחרותי, לקבל מלגות, משרות עוזרי הוראה ומחקר ופרסי לימוד. קיימת גם הרשמה מאוחרת ללימודים מתקדמים במחלקה.

לימודי התואר השני בספרות עוסקים בספרות מערבית עם דגש על טקסטים בריטיים ואמריקאיים. אנו מפעילים מגוון גישות ביקורתיות לניתוח קשרים בין-טקסטואליים ובין-תרבותיים: לימודי תרבות, חקר הציונות, פמיניזם, מרקסיזם, תיאוריה פוסט-קולוניאלית, והיסטוריה ספרותית. בשנה הראשונה על הסטודנטים לעבור קורס בגישות לספרות ושיטות מחקר.

תחומי המחקר:

» תרבויות המערב וספרויות דוברות אנגלית

» תרבות יהודית מודרנית, פרשנות וביקורת (לווינס, רוזנצווייג, ציונות כתרבות)

» ימי הביניים והרנסנס

» ספרות, פוליטיקה, דת ומגדר

» קבלת התנ”ך ודימוי ארץ ישראל בתרבות המערב

» מעבדה לפואטיקה קוגניטיבית

» גישות תיאורטיות ובין-תחומיות לטקסטים (תיאוריה פוסט-קולוניאלית, תורת הרצפציה ועוד)