המחלקה לספרויות זרות ובלשנות מציעה לימודים מתקדמים בשני תחומים נפרדים: ספרות ובלשנות. בשני התחומים קיימים מחקר תיאורטי, אנליטי ובין-תחומי, הפותחים בפניך מגוון אפשרויות מקצועיות והמשך לדוקטורט. אנו שואפים להצטיינות ומדגישים גישות רב-תחומיות במחקר ובהוראה, תוך כדי שיתוף פעולה עם המחלקה למדעי ההתנהגות, המחלקה לספרות עברית, מרכז זלוטובסקי לחקר המוח, הפקולטה למדעי הבריאות ועוד.

כל הלימודים בספרות מתנהלים בשפה האנגלית.

מפגש חשיפה יתקיים ב-3 במאי 2023 בשעה 14:00 »

אפשר ללמוד בנתיב מחקרי (עם תזה) או בנתיב כללי. לסטודנטים קיימת האפשרות, על בסיס תחרותי, לקבל מלגות, משרות עוזרי הוראה ומחקר ופרסי לימוד. קיימת גם הרשמה מאוחרת ללימודים מתקדמים במחלקה.

לימודי התואר השני בספרות עוסקים בספרות מערבית עם דגש על טקסטים בריטיים ואמריקאיים. אנו מפעילים מגוון גישות ביקורתיות לניתוח קשרים בין-טקסטואליים ובין-תרבותיים: לימודי תרבות, חקר הציונות, פמיניזם, מרקסיזם, תיאוריה פוסט-קולוניאלית, והיסטוריה ספרותית. בשנה הראשונה על הסטודנטים לעבור קורס בגישות לספרות ושיטות מחקר.

תחומי המחקר:

» ספרויות השפה האנגלית וקשריהן לספרות כללית והשוואתית והיסטוריה ספרותית
» תיאוריות ביקורתיות: פמיניזם, תיאוריה קווירית, ולימודי מגדר; לימודים פוסטקולוניאליים, לימודי גזע, ולימודים ילידיים; ספרות ופסיכואנליזה; לימודי מוגבלות
»​ מחקר ספרותי בינתחומי בהקשרים מגוונים: היסטוריה, סוציולוגיה, ואנתרופולוגיה; תרבויות יהודיות מודרניות; פרפורמנס ותיאטרון​