הוראת המדעים והטכנולוגיה היא דיסציפלינה החוקרת תהליכי למידה והוראה, ומקנה למורים ראייה כוללת ומעמיקה על תהליכים אלו בכיתתם. בכך, היא מציגה בפניהם את ההזדמנות להתפתח למורים חוקרים ולבעלי מקצוע החוקרים את עצמם ואת תלמידיהם.

במסגרת הלימודים מושם הדגש על שילוב בין תיאוריה למעשה, בין המחקר לבין ההוראה בבית הספר.

לימוד מתמטיקה

תחומי דעת עיק​​ריים:​

» מחקר חינוכי על הוראה ועל למידה של מתמטיקה, מדעי הטבע והטכנולוגיה.

» ​נושאי יסוד ורעיונות מרכזיים בדיסציפלינה המקצועית בה המורה מתמחה ובתחומים מדעיים נוספים.

» ​היסטוריה ופילוסופיה של המדע והטכנולוגיה. 

» אפשר לשלב בתוכנית הלימודים קורסים מתקדמים בדיסציפלינה שבה מתמחה המורה, במטרה להרחיב ולהעמיק את
הידע שרכש/ה במהלך לימודיו/ה לתואר ראשון.

​מסלולי לימוד:​​


לימודים בנתיב מחקרי (38 נק”ז)
על הסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף של 30 נק”ז (26 נק”ז קורסי ליבה + 4 נק”ז קורסי בחירה), לכתוב עבודת גמר בהיקף של 8 נק”ז, להשתתף בסמינר תזה ולהיבחן בבחינת גמר סופית לתואר.
 
לימודים בנתיב כללי (38 נק”ז)
על הסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף של 38 נק”ז (26 נק”ז קורסי ליבה + 12 נק”ז קורסי בחירה), להכין עבודה מסכמת: “סקירת מחקר" ולהיבחן בבחינת גמר סופית לתואר. 

 

תחומי המחקר: 


הוראת מתמטיקה | מדעי הטבע ומדעי הסביבה | הוראת טכנולוגיה ומדעי המחשב | הוראת מדעים בגיל הרך | טיפוח תלמידים מצטיינים ומחוננים. ​​

​תואר שלישי:

​​התוכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה מקיימת מסלול ללימודי תואר שלישי למצטיינים בעלי תואר שני.​