תוכנית בין־לאומית הנלמדת בשפה האנגלית

תו​כנית הלימודים


הלימודים מתקיימים בשני נתיבי לימוד, נתיב מחקרי (עם עבודת גמר) או נתיב כללי (ללא עבודת גמר).

סטודנטים משני ה​מסלולים מחוייבים לקחת את קורסי הליבה המוצעים בתוכנית, את 'סדנת הפרויקט' וכן לבצע מחקר/ התמחות בקהילה מקומית באפריקה. 

פרויקט מחקר/התמחות: ב​מהלך הסמסטר השלישי לתואר, הסטודנטים יצאו לפרויקט מחקר/התמחות בת 3 חודשים ביבשת אפריקה. סטודנטים במסלול המחקרי ידרשו להגיש עבודת תזה המבוססת על הפרויקט מחקר. סטודנטים במסלול הכללי ידרשו להגיש דו"ח על הפרויקט שביצעו.

 

משך הלימודים

 

​תוכנית​ הלימודים בתואר שני בלימודי אפריקה במסלול של 'קהילות בנות-קיימה באפריקה' במערכת מלאה מתוכננת לשנה וחצי (שלושה סמסטרים). על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה לתואר (קורסים פרונטליים) תוך שני סמסטרים מתחילת הלימודים. במהלך הסמסטר השלישי ללימודים, על הסטודנטים לבלות לפחות 3 חודשים של התמחות/פרויקט מחקר ביבשת אפריקה. 

סיום הלימודים תוך שלושה סמסטרים מחייב את הסטודנטים ללמוד את כל הקורסים כנדרש. סטודנטים הלומדים בנתיב המחקרי, שלא יגישו את עבודת הגמר שלהם בתום הסמסטר השלישי ללימודים, יוכלו להגיש את עובדת הגמר שלהם בתום שני סמסטרים נוספים, בהתאם להמלצת מנחה ובאישור ראש התוכנית.


ניתן לפנות למחלקה בדוא"ל: africama@bgu.ac.il או בטלפון: 08-6428262