$$Events$$

​מטרת לימודי המוסמך היא להקנות לכם ידע, כישורים וכלי חשיבה וניתוח להבנת תהליכים ומבנים חברתיים, החיוניים להשתלבות בשוק העבודה הנוכחי ולהמשך לימודים לתואר שלישי. במסגרת התואר ניתן לעסוק בתחומים הבאים: החברה והתרבות בישראל, פוליטיקה, ארגונים, זהויות, רגשות, מחאה, מגדר, זכויות אדם, מרחב ומקום, אקולוגיה וסביבה, מגדר, בריאות,  תיירות והגירה, דת וטקסים (הקורסים מתחלפים מדי שנה). 

תחומי מחקר אלה חוצים חלוקות דיסציפלינאריות מקובלות ומאפשרים הסתכלות רב-תחומית על סוגיות חברתיות, תרבותיות, פוליטיות וכלכליות.  התוכנית לתואר שני מאפשרת לעצב באופן אישי, בסיוע היועצ/ת לתואר שני, תוכנית לימודים שתתאים לצרכים ולעניין של כל סטודנט וסטודנטית.​


ילדים בעולם השלישי

 

תחומי​​ התמ​​חות ועניין במחלקה:


חברה, פוליטיקה, כלכלה וארגונים; זרות, זהות, תנועה ומקום; מגדר, מיניות וגוף; ידע, מדע, תרבות ודת. עם חברי המחלקה נמנים חוקרים בעלי מוניטין בתחומם שמקנים לסטודנטים בסיס תיאורטי ומתודולוגי ומספקים ליווי אישי בבניית פרויקט מחקר.

 

מגמ​ה בסוציולוגיה אר​​גונית:


תוכנית הלימודים בסוציולוגיה ארגונית מקנה לסטודנטים כלים שבעזרתם יוכלו לנתח תהליכים ומאפיינים של ארגונים מסוגים שונים. הסטודנטים יתוודעו לתיאוריות המרכזיות בתחום הארגוני, ידונו בתמורות של דרכי ההתארגנות בחברה של ימינו ויחשפו לאופנים השונים בהם ניתן לחקור ולנתח תמורות אלה. בחלק מהקורסים מושם דגש על ההיבט הפרקטי והסטודנטים יבחנו כיצד ניתן ליישם את התיאוריות ואת כלי המחקר הלכה למעשה.​ פרטים מלאים על המגמה »​​​


למה ללמוד אצל​נו?


» ​יחס אישי ודלת פתוחה: בתור סטודנטים תדעו כי סגל המרצים במחלקה ישמח לשיחה, למחשבה הדדית, לייעוץ, להכוונה ויאפשר לכם לצמוח מבחינה אינטלקטואלית ואישית.

» רלוונטיות בין-לאומית: 50% ממחקרי השדה של הסטודנטים שלנו נערכים בחו"ל וחלק גדול מהקורסים שלנו עוסקים במדינות העולם. אנו מספקים לך הזדמנות לרכוש מומחיות והבנה שיהיו רלוונטיים במקומות נוספים בעולם.  

» המצטיינים במסלול המחקרי יוכלו לקבל מלגת קיום בהיקף 50% לפחות. כמו כן ניתן לעבוד במגוון משרות תרגול.

» סגל אקדמי העוסק במגוון נושאים ותחומי ידע בחזית המחקר החברתי כך בפני הסטודנטים עומדות אפשרויות ההעמקה והתמקצעות משמעותיות. 

» חברי הסגל שלנו מובילים את התחום בארץ: פרופ' לב גרינברג מהמחלקה נשיא האגודה ישראלית לסוציולוגיה; פרופ' פנינה מוצאפי-האלר נשיאת האגודה האנתרופולוגית הישראלית; פרופ' יעל השילוני-דולב, נשיאה משותפת של האגודה להיסטוריה ופילוסופיה של המדע.

​מבנה ​הלימודים:​​


» נתיב מחקרי: 28 נק”ז בקורסים ו 8- נק”ז עבודת גמר

» נתיב כללי (ללא עבודת גמר): 36 נק”ז בקורסים

הלימודים נמשכים שנתיים, ומרוכזים ביום אחד בשבוע. ישנה אפשרות  להאריך את הלימודים לשלוש שנים.​​