המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה: תחומי מחקר של חברות וחברי הסגל

שם החוקר/ת תחומי המחקר
פרופ' ניר אבי​​אליאנתרופולוגיה של אוכל, אנתרופולוגיה של תיירות, תרבות פופולרית, צרכנות, מגדר
פרופ' ניצה ברקוביץחברה אזרחית, זכויות אדם, גלובליזציה, ארגונים,  מגדר, תנועות נשים טרנס-לאומיות
ד"ר יפעת גוטמןסוציולוגיה של התרבות, סוציולוגיה פוליטית ותנועות חברתיות, זיכרון קולקטיבי, חקר סכסוכים, גלובליזציה, טרנסלאומיות ויחסים בין תרבויות, חברה ומשפט. 
ד"ר יעקב גארבניתוח חברתי של המדע הטכנולוגיה (STS); שיח סביבתי; גישות חברתיות ואיטרדיסציפלינריות לסוגיות סביבתיות.
ד"ר רפי גרוסגליקאוכל וחברה, היבטים תרבותיים ופוליטיים של חקלאות ותזונה, סביבה וחברה, צריכה וצרכנות, גלובליזציה תרבותית, תרבות פופולארית, תרבות חומרית, אתנוגרפיה של המיקרוביום
פרופ' לב גרינברגכלכלה פוליטית וסוציולוגיה פוליטית של ישראל, היסטוריה של תנועת העבודה ושל הסכסוך הישראלי פלסטיני, תנועות חברתיות, התנגדות לאי-שוויון וקולוניאליזם
ד"ר רון דודאיתנועות חברתיות ומחאה, זכויות אדם, ענישה ופיקוח, דינמיקות של פוסט סכסוך, פיוס וצדק מעברי
פרופ' שרית הלמןאזרחות, תנועות חברתיות וזהות, מדינת הרווחה ומגדר, ניא-ליבראליזם ומעמדות ביניים חדשים
פרופ' יעל השילוני-דולבסוציולוגיה של בריאות וחולי, ביו-אתיקה, משפחה, מגדר וטכנולוגיות של ראשית וסוף החיים
פרופ' ניצה ינאי (אמריטה)פסיכולוגיה חברתית, קונפליקטים לאומיים, גזענות, סטראוטיפים, זהות ותרבות, וסוציולוגיה פוליטית של רגשות
ד"ר מהא כרכבי סבחסוציולוגיה של המשפחה, משפחות ועבודה בשכר, נשים בפוליטיקה, חברה פלסטינית בישראל
ד"ר יעלה להב-רזמגדר ומיניות, זנות, עבודת מין וסחר במין, אנתרופולוגיה דיגיטלית, אוכלוסיות מודרות
ד"ר אנדרה לויקהילות תפוצה, אתניות, יהודי מרוקו
ד"ר יוליה לרנראנתרופולוגיה של הידע והגירה; תרבות רגשית פסיכולוגית בספרות פרטיות וציבוריות במבט השוואתי. שינוי תרבותי בחברה הפוסט-סובייטית ברוסיה וקולקטיב הדובר רוסית בישראל
פרופ' פנינה מוצאפי הלראי שוויון מעמדי, אתני ומגדרי, פמיניזם ערבי ומזרח תיכוני, רפורמות אגרריות באפריקה, מרחב ומוביליות, אוטו-אתנורפיה, ופוסט-קולוניאליזם
פרופ' דני ממןסוציולוגיה של הכלכלה, סוציולוגיה פוליטית, סוציולוגיה של אירגונים, חקר אליטות וחקר רשתות חברתיות
פרופ' פראן מרקוביץאנתרופולוגיה של זהות, קהילה, תפוצות וחזרה, מילנאריאניזם, גזע והגזעה
פרופ' ג'קי פלדמןאנתרופולוגיה של הדת, עליה לרגל, תיירות, נצרות אוונגלית, מקומות קדושים, הנצחת השואה, זיכרון קולקטיבי, מגעים בין דתיים, יהדות, ישראל והתפוצות
פרופ' אביעד רזתרבות ארגונית, סוציולוגיה ארגונית, סוציולוגיה של הרפואה
פרופ' אורי רםסוציולוגיה של תרבות, של פוליטיקה ושל ידע, סוציולוגיה היסטורית, תיאוריות סוציולוגיות, סוציולוגיה של הגלובליזציה, החברה הישראלית
ד"ר אורי שוידריבוד ואי שוויון, סוציולוגיה של המדע, סוציולוגיה פוסט הומניסטית, ניתוח רשתות, שיטות מחקר כמותניות