המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מציעה מסלול להשלמת תזה לבוגרי תואר שני ללא תזה, השואפים להמשיך ללימודי תואר שלישי.
התנאים להרשמה:
- ממוצע תואר שני 85 לפחות
- ציון אנגלית ברמת מתקדמים ב' 65 לפחות
- אישור מנחה מהסגל האקדמי במחלקה המאשר הנחיה לתזה.
יש לסכם הנחיה עם מנחה טרם ההרשמה.
ניתן לעיין בתחומי המחקר של חברי הסגל (מנחים) באתר המחלקה.

מסלול זה אינו מקנה תואר שני נוסף ואינו מיועד לבוגרי תואר שני עם תזה.