​​​מצ"ב תכנית הלימודים לתואר ראשון ושני לשנת הלימודים תש"פ.
הקבצים נכונים ליום הפרסום.​
יתכן שיבוצעו שינויים עד למועד תחילת שנת הלימודים.
על הסטודנטים להתעדכן לקראת מועדי ההרשמה לקורסים ובתקופות השינויים בקישור הזה
 
רשימת חובות הסטודנטים לגבי הקורסים שיש ללמוד, מופיעות באתר זה ב"מידע לסטודנטים" > שנתון >​ יש לבחור שנתון לפי שנת התחלת לימודים
 
בברכת שנה טובה והצלחה בלימודים.