​​​

מצורפים קבצים לפי שנים ותארים למערכת השעות לקראת שנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022.

שימו לב לתאריך המופיע על גבי הקובץ. הקבצים נכונים ליום הפרסום, ויתכנו שינויים עד למועד תחילת שנת הלימודים.

קישור למערכת השעות המתעדכנת on line בקישור הזה 
 
בברכת שנה טובה והצלחה בלימודים.