ניתן ללמוד בשנים ב',ג' בתואר ראשון (וכמובן גם בתואר שני) קורס "קריאה מודרכת" ו/או קורס "מחקר מודרך", כחלק מקורסי הבחירה, בהיקף של 2 נק"ז כל אחד.
אפשר להשתתף במחקר גם לסמסטר אחד וגם לשני סמסטרים. את הקורס/ים הללו ניתן ללמוד אצל כל אחד מחברי הסגל בכפוף להסכמתם.
הרישום בפועל מתואם מראש עם מזכירות המחלקה בתקופת הרישום לקורסים.
מדובר בנושא מתואם אישית, שקביעתו נעשית על-ידי המרצה. קורסים בקריאה מודרכת מתבססים על פרטי קריאה בהיקף של קורס סמסטריאלי 2 נק"ז.
התלמיד קורא בקצב שלו ושואל שאלות במידת הצורך, ניתן גם לתאם פגישה לפי הצורך. הציון בקורסים הללו יכול להיות מאוני או עובר/לא עובר – יש לתאם זאת מול התלמיד.
מטלה יכולה להיות ניתוח בהיקף 5-10 עמ' של מקרה-מחקר לאור המושגים והתיאוריות עליהם קראו.
במחקר מודרך, הכוונה שהתלמיד ישתתף באיסוף וניתוח של נתונים כחלק מפרויקט של חבר הסגל, או בפרויקט מחקרי עצמאי שיוצע על-ידי התלמיד.
קריאה מודרכת יכולה ללוות מחקר מודרך, במטרה לספק לתלמיד את הקריאה הרלבנטית לנושא המחקר.
במקרים רבים קורסים אלה יכולים לבסס קשר שיימשך לתואר שני ולתזה.

  
נושא המחקר
מידע מורחב
תנאי קבלה/דרישות קדם
מנחה
יצירת קשר
  
המחקר עוסק בפירוק ובניה מחדש של קטגוריות שונות של חומרים משני תודעה.

המחקר מבוסס על ניתוח טקסט כמותני של מאגר של יותר מ-40,000 חוויות משתמשים בסמים. במסגרת המחקר המודרך ידרשו המודרכים, לכל הפחות, להשתתף בצוות קידוד דיווחי משתמשים. ניתן יהיה להוסיף לעבודת הקידוד פרוייקט מחקר אישי על אותם נתונים או בנושא קרוב.​

מומלץ לבוגרות או תלמידי הקורס ״סמים וחברה״.​

ד"ר אורי שויד
  
מהי חווית הקמפינג הישראלית? מהם מאפייניה הישראליים ובמה היא שונה ודמה מקמפינג בתרבויות ומדינות אחרות
המחקר נערך בשיתוף פעולה עם רשות הטבע הגנים ומבוסס על עבודת שדה אתנוגרפית אשר כוללת לינת שטח בתנאי קמפינג.

סיום בהצלחה של הקורס "שיטות מחקר איכותניות"​

פרופ' ניר אביאלי
  

ניתן יהיה לערוך מחקר אודות הטיפול והפרידה מחולי קורונה כפי שהוצג במדיה או באמצעות עריכת ראיונות עם מי שאיבדו קרובים.
כמו כן ניתן יהיה לנתח את הצגת הנתונים אודות המתים בתקשורת או את הוויכוח הציבורי סביב מחיר ההגנה על החיים
מטלת הקורס הנה עבודה של עד 10 עמודים.
יש אפשרות להתבסס על עבודה אמפירית או לכתוב סיכום ספרות
היקף הקורס 2 ש"ס​

פרופ' יעל השילוני-דולב
  
תהליכים פוליטיים השוואתיים בעקבות משבר הקורונה

קורס סוציולוגיה פוליטית + ראיון

פרופ' לב גרינברג