ניתן ללמוד בשנים ב',ג' בתואר ראשון (וכמובן גם בתואר שני) קורס "קריאה מודרכת" ו/או קורס "מחקר מודרך", כחלק מקורסי הבחירה, בהיקף של 2 נק"ז כל אחד.
אפשר להשתתף במחקר גם לסמסטר אחד וגם לשני סמסטרים. את הקורס/ים הללו ניתן ללמוד אצל כל אחד מחברי הסגל בכפוף להסכמתם.
הרישום בפועל מתואם מראש עם מזכירות המחלקה בתקופת הרישום לקורסים.
מדובר בנושא מתואם אישית, שקביעתו נעשית על-ידי המרצה. קורסים בקריאה מודרכת מתבססים על פרטי קריאה בהיקף של קורס סמסטריאלי 2 נק"ז.
התלמיד קורא בקצב שלו ושואל שאלות במידת הצורך, ניתן גם לתאם פגישה לפי הצורך. הציון בקורסים הללו יכול להיות מאוני או עובר/לא עובר – יש לתאם זאת מול התלמיד.
מטלה יכולה להיות ניתוח בהיקף 5-10 עמ' של מקרה-מחקר לאור המושגים והתיאוריות עליהם קראו.
במחקר מודרך, הכוונה שהתלמיד ישתתף באיסוף וניתוח של נתונים כחלק מפרויקט של חבר הסגל, או בפרויקט מחקרי עצמאי שיוצע על-ידי התלמיד.
קריאה מודרכת יכולה ללוות מחקר מודרך, במטרה לספק לתלמיד את הקריאה הרלבנטית לנושא המחקר.
במקרים רבים קורסים אלה יכולים לבסס קשר שיימשך לתואר שני ולתזה.

  
נושא המחקר
מידע מורחב
תנאי קבלה/דרישות קדם
מנחה
יצירת קשר
  

​ניתן לערוך מחקר אודות רעיון מקורי של הסטודנט/ית הקשור באוכל, תרבות חומרית ותרבות פופולארית (לאחר התייעצות והחלטה על הנושא עם המנחה). מטלות הקורס תתואמנה עם המנחה ותכלול, בדרך כלל, הכנת רשימה ביבליוגרפית וכתיבת סיכום ספרות (בהיקף של כ-8 עמודים), או הכנת רשימה ביבליוגרפית וכתיבת עבודה אמפירית (בהיקף של כ-8 עמודים). 

​סיום בהצלחה של הקורס "שיטות מחקר איכותניות". מומלץ במיוחד לבוגרי/ות הקורסים: אוכל, תרבות וחברה או "מזון למחשבה" וכן לאלה שסיימו בציון גבוה את הקורס "תיאוריות אנתרופולוגיות בנות-זמננו". 

ד"ר רפי גרוסגליק
  
המחקר עוסק בפירוק ובניה מחדש של קטגוריות שונות של חומרים משני תודעה.

המחקר מבוסס על ניתוח טקסט כמותני של מאגר של יותר מ-40,000 חוויות משתמשים בסמים. במסגרת המחקר המודרך ידרשו המודרכים, לכל הפחות, להשתתף בצוות קידוד דיווחי משתמשים. ניתן יהיה להוסיף לעבודת הקידוד פרוייקט מחקר אישי על אותם נתונים או בנושא קרוב.​

מומלץ לבוגרות או תלמידי הקורס ״סמים וחברה״.​

ד"ר אורי שויד
  
מחקר אתנוגרפי וסוציו-היסטורי המבקש לבחון את המשמעויות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות של המושג בלדי, הרווח בתחומי החקלאות והקולינריה הישראלית והפלסטינית.

מחקר זה עוסק במשמעויות החברתיות – הפוליטיות, הסימבוליות והכלכליות של המושג והרעיון "בלדי". מושג זה, הנגזר מהמילה הערבית ״בלד״ (بلد : כפר, עיר, קריה, חבל ארץ), הוא מושג מרובה-משמעויות: ביתי, אדמתי, ארצי, קהילתי; זהו מושג טעון ברגשות ובפוליטיקה זהותית המייצג ילידיות ושייכות חברתית, מרחבית ופוליטית.  

המחקר מבקש להתחקות אחר "לידתו" של הבלדי, על אופני התפשטותו ותנועתו בין המרחבים החברתיים-קולינריים הפלסטיניים והיהודיים-ישראליים. המחקר שואל כיצד הפך המושג "בלדי" למושג שגור בתחום הקולינריה הישראלית והפלסטינית.  

סיום בהצלחה של הקורס "שיטות מחקר איכותניות". מומלץ במיוחד לבוגרי/ות הקורסים: אוכל, תרבות וחברה או "מזון למחשבה"   


ד"ר רפי גרוסגליק

rafig@bgu.ac.il  

  
מהי חווית הקמפינג הישראלית? מהם מאפייניה הישראליים ובמה היא שונה ודמה מקמפינג בתרבויות ומדינות אחרות
המחקר נערך בשיתוף פעולה עם רשות הטבע הגנים ומבוסס על עבודת שדה אתנוגרפית אשר כוללת לינת שטח בתנאי קמפינג.

סיום בהצלחה של הקורס "שיטות מחקר איכותניות"​

פרופ' ניר אביאלי
  
המחקר עוסק בתסריטים מיניים ובפרקטיקות מיניות המתקיימים במסגרת אינטראקציות דיגיטליות במגוון פלטפורמות מקוונות.

​המחקר מבוסס על שילוב מתודות: אתנוגרפיה דיגיטלית, ראיונות עומק ושיטות מיחשוביות במטרה לאפיין את שרשראות ההדדיות המינית והחברותיות הדיגיטלית במרחבים מקוונים מגוונים. במהלך המחקר נבחן מה אנשים עושים, כיצד הם עושים זאת, עם מי ומהי המשמעות שהם מייחסים לאינטראקציות המיניות שלהם. סטודנטיות.ים שיבחרו במחקר מודרך, יצטרפו לצוות איסוף וניתוח הנתונים. סטודנטיות.ים שיבחרו בקריאה מודרכת יקבלו חומר לקריאה ויבצעו ניתוח בהיקף 5-10 עמ' של מקרה-מחקר לאור המושגים והתיאוריות עליהם קראו.  שימו לב: מדובר על נושאים רגישים, חשבו היטב האם מתאים לכם להיחשף אליהם.

​סיום בהצלחה של הקורס "שיטות מחקר איכותניות". מומלץ במיוחד לבוגרי.ות הקורס "אנתרופולוגיה דיגיטלית".  

ד"ר יעלה להב רז

​: lahavraz@bgu.ac.il​

  
מחקר רב-תחומי המבקש להציג מסגרת משולבת—סוציולוגית-ארגונית ואנתרופולוגית-תרבותית— שתשמש להערכת גורמים מניעים, חסמים והיבטים חברתיים-תזונתיים-סביבתיים אחרים הקשורים למעבר החשוב מצריכת בשר לצריכת תחליפי בשר שונים, ותתרום לו.
המחקר, הנערך על ידי צוות חוקרים מהמחלקה המתמחים בתחומים שונים (סוציולוגיה ארגונית, סוציולוגיה של הצריכה ואנתרופולוגיה של אוכל), מתמקד בבחינת 3 קטגוריות מרכזיות מתחום תחליפי הבשר: בשר צמחי (plant-based meat substitutes), בשר מתורבת (cultured meat) וחרקים למאכל. מטרת המחקר היא בחינה השוואתית ומשולבת של ההיבטים התזונתיים-בריאותיים, הארגוניים (רגולטוריים) והצרכניים-תרבותיים הקשורים במגמות חדשות של צריכת תחליפי בשר. זאת על מנת להוביל להערכה מבוססת-נתונים, באמצעות פיתוח מדד אינטגרטיבי, של סיכויי ההשתלבות בשוק של כל אחד מסוגי תחליפי הבשר. 
** ייתכן ויתאפשר מתן מענק כספי (מלגה) לסטודנטית או סטודנט מצויין/נת שיביעו עניין בנושא ורצון להעמיק במחקר מער לשעות המוקצות למחקר מודרך (בהתאם לסיכום מראש עם המנחה). *** 

​סיום בהצלחה של הקורס "שיטות מחקר איכותניות". מומלץ מיוחד לבוגרי/ות הקורסים: אוכל, תרבות וחברה או "מזון למחשבה" 

ד"ר רפי גרוסגליק או פרופ' אביעד רז או פרופ' ניר אביאלי
  
על הקשר המשתנה בין המדינה והחברה ובין תעשיית ההייטק והחדשנות בעבר ובהווה

ניתן לקחת גם כקריאה מודרכת וגם כמחקר מודרך. קריאה מודרכת תתמקד בהכרות מעמיקה עם הספרות המחקרית אודות הכלכלה הפוליטית של חדשנות בעולם בכלל ובישראל בפרט. מחקר מודרך יתמקד בסוגיה ספציפית יותר, היסטורית או עכשווית, בישראל או בכל מדינה רלוונטית אחרת.  

לקריאה מודרכת- אין. למחקר מודרך- סיום בהצלחה של הקורס "שיטות מחקר איכותניות". 

ד״ר ארז מגור
  

ניתן יהיה לערוך מחקר אודות הטיפול והפרידה מחולי קורונה כפי שהוצג במדיה או באמצעות עריכת ראיונות עם מי שאיבדו קרובים.
כמו כן ניתן יהיה לנתח את הצגת הנתונים אודות המתים בתקשורת או את הוויכוח הציבורי סביב מחיר ההגנה על החיים
מטלת הקורס הנה עבודה של עד 10 עמודים.
יש אפשרות להתבסס על עבודה אמפירית או לכתוב סיכום ספרות
היקף הקורס 2 ש"ס​

פרופ' יעל השילוני-דולב
  

​ניתן לערוך מחקר אודות המשמעויות החברתיות, התרבותיות והסביבתיות של השתלבותן של טכנולוגיות בזירות שונות של עולמות החקלאות (למשל שימוש במכשירים טכנולוגיים מתוחכמים לניטור מזיקים, שילוב שך AI   Big Data  בזירות חקלאיות), או שילובן של טכנולוגיות מבוססות נתוני-עתק ובינה מלאכותית בתחומים שונים של תזונה (לרבות הקשרים רפואיים) וקולינריה (למשל שילוב של טכנולוגיות בינה מלאכותית בשדה הקולינריה, הפעלת שירותים מקוונים להזמנת מזון ושליחתו ועוד) . ניתן יהיה לערוך מחקרים על נושאים אלה כפי שהוצגו במדיה או באמצעות עריכת תצפיות וראיונות עם גורמים רלוונטים. מטלות הקורס תתואמנה עם המנחה ותכלול, בדרך כלל, הכנת רשימה ביבליוגרפית וכתיבת סיכום ספרות (בהיקף של כ-8 עמודים), או הכנת רשימה ביבליוגרפית וכתיבת עבודה אמפירית (בהיקף של כ-8 עמודים). 

​סיום בהצלחה של הקורס "שיטות מחקר איכותניות". מומלץ במיוחד לבוגרי/ות הקורסים: אוכל, תרבות וחברה או "מזון למחשבה" וכן לאלה שסיימו בציון גבוה את הקורס "תיאוריות אנתרופולוגיות בנות-זמננו". 

ד"ר רפי גרוסגליק
  
על תמורות בקפיטליזם הישראלי, ממדינת הרווחה ועד המפנה הניאו-ליבראלי

ניתן לקחת גם כקריאה מודרכת וגם כמחקר מודרך. קריאה מודרכת תתמקד בספרות אודות הכלכלה הפוליטית בישראל בראייה השוואתית, בעבר ובהווה. מחקר מודרך יתמקד בסוגיה ספציפית תוך מיקוד במקרה הבוחן הישראלי. 

לקריאה מודרכת- אין. למחקר מודרך- סיום בהצלחה של הקורס "שיטות מחקר איכותניות". 

ד״ר ארז מגור