תמונות מסיורים במסגרת הקורסים של ד"ר ג'קי פלדמן - 2014

תמונות מסיור במסגרת הקורס "נצרות, איסלאם, יהדות" - 2015