​השנתון התקף הוא השנתון בו התחלתם את הלימודים במחלקה- שנה ראשונה, ועל פיו תצטרכו לבנות את הלימודים שלכם.
לסטודנטים שחזרו על שנה א', השנתון הקובע יהיה השנתון בו סיימתם את השנה הראשונה.


החל משנת הלימודים תשפ"ד לא יתקיימו לימודי חטיבה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה