השנתון התקף הוא השנתון בו התחלתם את הלימודים במחלקה- שנה ראשונה, ועל פיו תצטרכו לבנות את הלימודים שלכם.
לסטודנטים שחזרו על שנה א', השנתון הקובע יהיה השנתון בו סיימתם את השנה הראשונה.