שםשנהמנחהכותרת העבודה
אולג קומליק2009דני ממןבין שלטון לממון: מדינה, בנקים והמערכת הפיננסית בכלכלה הפוליטית בישראל
אורית הירש2010 ניר אביאלי
חיים חזן
ניצה ברקוביץ'
אדם לאדם – כלב על ההבניה החברתית של ה"שייכים", ה"זרים" ו"האחר" באי יווני
איילה קיסר שוגרמן2012שרית הלמן
יוליה לרנר
פעולתן של קטגוריות אתניות-לאומיות בתהליך ההתמקמות של מהגרים "רוסים" ממוצא מעורב בישראל והאתגר שהן מציבות בפני קטגוריות זהות ישראליות ויהודיות
ח'לף נסים2012איסמעיל נאשף
אנדרה לוי
אל-טרב: פואטיקה, מוסיקה ותקשורת בכינון הזהות התרבותית המצרית בין 1904-1970
אלעזר בן לולו2013ג'קי פלדמן  תהליכי הבניית זהויות יהודיות של חברי קהילות רפורמיות בישראל
גילי טופר טייב2013ניר אביאלי
ג'קי פלדמן
טעם הזכרון: אוכל נשים וסיפורי חיים במושבי שפלת יהודה
הימת זועבי2013לב גרינברגדינמיקה של שליטה, פיקוח, משמוע וההתנגדות של היום-יום: חיפה בתקופת הממשל הצבאי
יריב מוהר2013שרית הלמן
דני פילק
חציית גבולות המשמעות של הצדק: כיצד נוצרות ומתפוררות הסכמות על מאבק חברתי ואי צדק בין קבוצות באוכלוסייה
אורטל דרך2014שרית הלמןהבניית תפישות ה'ילדות' (Childhood) בגני משחק ציבוריים
אורי כץ2014שרית הלמן"נראה לאחרונה": בניית נרטיבים סביב אזרחים נעדרים בישראל
ראודה מרקוס-מח'ול2014לב גרינברג
מנאר חסן
השפעות מעמד ומקום על אופן התערבות נשים פלסטיניות בכלכלה האגרארית בתקופת המנדט הבריטי
אריאל ינקלביץ2015יוליה לרנר
ניצה ינאי
תרבות השיפור העצמי בקרב מעמד הביניים בישראל
בר ליאור2015ג'קי פלדמן
ניר אביאלי
בין מזרח למערב, בין מיתוס למציאות: תהליכי הבניית מקום באתר מורשת עולם לאונג פראבנג (Luang Prabang), לאוס
מיכל שטיין2015פרן מרקוביץלרקוד בקובה: דיאלוג גופני
עדית שביט2015 אורי רםתרבות קפיטליסטית והבניית הזיקנה והזקנים בחברה הישראלית: נרטיבים של התארכות תוחלת החיים ומדיניות נאו-ליברלית בישראל
בהרב לירון2016ניצה ברקוביץ"עזרת נשים"? יזמיות עסקיות-חרדיות בעידן ניאו-ליברלי
עמרם עזריקם2016ניר אביאליאוכל, תרבות וזהות במרחבים ציבוריים בכפר קאסם
ריבנאי בהיר שירה2016נהון קרין
לב גרינברג
אנונימיות קולקטיבית: פרקטיקות ההסתרה והחשיפה באקטיביזם אינטרנטי כמכניזם להבניית זהות קולקטיבית
שירי לוינס2017ניצה ברקוביץהחיים בקונפליקט אלים בנרטיבים של נשים מקבוצות שוליים
שרון כהן רוטשילד2017אורי רםשינויים בייצוגי צריכה בטלוויזיה הישראלית 1975-2015
גוון צרויה2017אביעד רזנשים חרדיות מעזות - על הקשר בין דפוסי שילוב נשים חרדיות בשוק העבודה ומיצובן כחלוצות ומובילות שינוי בחברה החרדית
תמר נוב-קליימן2017אביעד רז
יעל השילוני-דולב
משמעויות ופרקטיקות של גנטיקה טרום-לידתית בגרמניה ובישראל
לימור חן2017ניר אביאלי'אל תכנסו לי לצלחת': משמעויות של אוכל טבעוני בישראל
בשמת בר-נדב2017אביעד רזייצוגים קולקטיביים, סינגור ואוטונומיה בארגונים של/למען אנשים עם מוגבלויות
אלפנט ליאור2018ניצה ברקוביץנשים בקולנוע העלילתי בישראל
בטחיש ראג'2018איסמעיל נאשףהבניית הטעם האמנותי והומולוגיה תרבותית בחברה הפלסטינית בישראל
נעמן טל2018
(מסלול משולב)
לב גרינברגאסטרטגיות קולוניאליות-התיישבותיות וההבניה החברתית של הספר בתהליך העיור של הבדואים בנגב, 1982-1963