יריב מוהרחציית גבולות המשמעות של הצדק: כיצד נוצרות ומתפוררות הסכמות על מאבק חברתי ואי צדק בין קבוצות באוכלוסייה2013שרית הלמן, דני פילק
אורטל דרךהבניית תפישות ה'ילדות' (Childhood) בגני משחק ציבוריים2014שרית הלמן
אורי כץנראה לאחרונה": בניית נרטיבים סביב אזרחים נעדרים בישראל2014שרית הלמן
ראודה מרקוס-מח'ולהשפעות מעמד ומקום על אופן התערבות נשים פלסטיניות בכלכלה האגרארית בתקופת המנדט הבריטי2014לב גרינברג, מנאר חסן
בר ליאורבין מזרח למערב, בין מיתוס למציאות: תהליכי הבניית מקום באתר מורשת עולם לאונג פראבנג (Luang Prabang), לאוס2015ג'קי פלדמן, ניר אביאלי
מיכל שטייןלרקוד בקובה: דיאלוג גופני2015פרן מרקוביץ
עדית שביטתרבות קפיטליסטית והבניית הזיקנה והזקנים בחברה הישראלית: נרטיבים של התארכות תוחלת החיים ומדיניות נאו-ליברלית בישראל2015 אורי רם
עמרם עזריקםאוכל, תרבות וזהות במרחבים ציבוריים בכפר קאסם2016ניר אביאלי
ריבנאי בהיר שירהאנונימיות קולקטיבית: פרקטיקות ההסתרה והחשיפה באקטיביזם אינטרנטי כמכניזם להבניית זהות קולקטיבית2016לב גרינברג, נהון קרין
בשמת בר-נדבייצוגים קולקטיביים, סינגור ואוטונומיה בארגונים של/למען אנשים עם מוגבלויות2017אביעד רז
גוון צרויהנשים חרדיות מעזות - על הקשר בין דפוסי שילוב נשים חרדיות בשוק העבודה ומיצובן כחלוצות ומובילות שינוי בחברה החרדית2017אביעד רז
לימור חן'אל תכנסו לי לצלחת': משמעויות של אוכל טבעוני בישראל2017ניר אביאלי
שירי לוינסהחיים בקונפליקט אלים בנרטיבים של נשים מקבוצות שוליים 2017ניצה ברקוביץ
שרון כהן רוטשילדשינויים בייצוגי צריכה בטלוויזיה הישראלית 1975-20152017אורי רם
תמר נוב-קליימןמשמעויות ופרקטיקות של גנטיקה טרום-לידתית בגרמניה ובישראל2017אביעד רז, יעל השילוני-דולב
אלפנט ליאורנשים בקולנוע העלילתי בישראל2018ניצה ברקוביץ
נעמן טלאסטרטגיות קולוניאליות-התיישבותיות וההבניה החברתית של הספר בתהליך העיור של הבדואים בנגב, 1982-19632018  (מסלול משולב) לב גרינברג
נעה זרקאהחיים הפיננסיים של מכשירים: המקרים של המסלקה הפנסיונית הישראלית וטבלאות לתקצוב משפחתי2019דני ממן, יפעת גוטמן, זאב רוזנהק
ענת זיףהשפעת סביבה חינוכית דו-לשונית ערבית-יהודית על נרטיבים לאומיים2019יפעת גוטמן
איריס מלמקויסט-שניידלקראת "סוציולוגיה של אוטיזם:" בחינה מחדש  של אקסיומות סוציולוגיות על סוציאליזציה בהקשר למגוון הנוירולוגי2020אביעד רז
יעל עמנו .2020אביעד רז
ליאת דאודיאתנוגרפיה של פועלי פינוי פסולת בישראל: גבריות, אתנו-לאומיות, יחסי עבודה וסביבה2020פנינה מוצאפי הלר
קטרינה רבקה רמדור בין הזהות הישראלית לבין הסתגלות גלובלית: מרחב, כוח ויכולת חברתית בשוקי העירוניים2020ניר אביאלי