שם

שנה

מנחה

כותרת העבודה

אולג קומליק

2009

דני ממן

בין שלטון לממון: מדינה, בנקים והמערכת הפיננסית בכלכלה הפוליטית בישראל

ח'לף נסים

2012

איסמעיל נאשף
אנדרה לוי

אל-טרב: פואטיקה, מוסיקה ותקשורת בכינון הזהות התרבותית המצרית בין 1904-1970

גילי טופר טייב

2013

ניר אביאלי
ג'קי פלדמן

טעם הזכרון: אוכל נשים וסיפורי חיים במושבי שפלת יהודה

הימת זועבי

2013

לב גרינברג

דינמיקה של שליטה, פיקוח, משמוע וההתנגדות של היום-יום: חיפה בתקופת הממשל הצבאי

יריב מוהר

2013

שרית הלמן
דני פילק

חציית גבולות המשמעות של הצדק: כיצד נוצרות ומתפוררות הסכמות על מאבק חברתי ואי צדק בין קבוצות באוכלוסייה

אורטל דרך

2014

שרית הלמן

הבניית תפישות ה'ילדות' (Childhood) בגני משחק ציבוריים

אורי כץ

2014

שרית הלמן

"נראה לאחרונה": בניית נרטיבים סביב אזרחים נעדרים בישראל

ראודה מרקוס-מח'ול

2014

לב גרינברג
מנאר חסן

השפעות מעמד ומקום על אופן התערבות נשים פלסטיניות בכלכלה האגרארית בתקופת המנדט הבריטי

אריאל ינקלביץ

2015

יוליה לרנר
ניצה ינאי

תרבות השיפור העצמי בקרב מעמד הביניים בישראל

בר ליאור

2015

ג'קי פלדמן
ניר אביאלי

בין מזרח למערב, בין מיתוס למציאות: תהליכי הבניית מקום באתר מורשת עולם לאונג פראבנג (Luang Prabang), לאוס

מיכל שטיין

2015

פרן מרקוביץ

לרקוד בקובה: דיאלוג גופני

עדית שביט

2015

 אורי רם

תרבות קפיטליסטית והבניית הזיקנה והזקנים בחברה הישראלית: נרטיבים של התארכות תוחלת החיים ומדיניות נאו-ליברלית בישראל

בהרב לירון

2016

ניצה ברקוביץ

"עזרת נשים"? יזמיות עסקיות-חרדיות בעידן ניאו-ליברלי

עמרם עזריקם

2016

ניר אביאלי

אוכל, תרבות וזהות במרחבים ציבוריים בכפר קאסם

ריבנאי בהיר שירה

2016

נהון קרין
לב גרינברג

אנונימיות קולקטיבית: פרקטיקות ההסתרה והחשיפה באקטיביזם אינטרנטי כמכניזם להבניית זהות קולקטיבית

שירי לוינס

2017

ניצה ברקוביץ

החיים בקונפליקט אלים בנרטיבים של נשים מקבוצות שוליים

שרון כהן רוטשילד

2017

אורי רם

שינויים בייצוגי צריכה בטלוויזיה הישראלית 1975-2015

גוון צרויה

2017

אביעד רז

נשים חרדיות מעזות - על הקשר בין דפוסי שילוב נשים חרדיות בשוק העבודה ומיצובן כחלוצות ומובילות שינוי בחברה החרדית

תמר נוב-קליימן

2017

אביעד רז
יעל השילוני-דולב

משמעויות ופרקטיקות של גנטיקה טרום-לידתית בגרמניה ובישראל

לימור חן

2017

ניר אביאלי

'אל תכנסו לי לצלחת': משמעויות של אוכל טבעוני בישראל

בשמת בר-נדב

2017

אביעד רז

ייצוגים קולקטיביים, סינגור ואוטונומיה בארגונים של/למען אנשים עם מוגבלויות

אלפנט ליאור

2018

ניצה ברקוביץ

נשים בקולנוע העלילתי בישראל

נעמן טל

2018
(מסלול משולב)

לב גרינברג

אסטרטגיות קולוניאליות-התיישבותיות וההבניה החברתית של הספר בתהליך העיור של הבדואים בנגב, 1982-1963