יריב מוהרחציית גבולות המשמעות של הצדק: כיצד נוצרות ומתפוררות הסכמות על מאבק חברתי ואי צדק בין קבוצות באוכלוסייה2013שרית הלמן, דני פילק
אורטל דרךהבניית תפישות ה'ילדות' (Childhood) בגני משחק ציבוריים2014שרית הלמן
אורי כץנראה לאחרונה": בניית נרטיבים סביב אזרחים נעדרים בישראל2014שרית הלמן
ראודה מרקוס-מח'ולהשפעות מעמד ומקום על אופן התערבות נשים פלסטיניות בכלכלה האגרארית בתקופת המנדט הבריטי2014לב גרינברג, מנאר חסן
אריאל ינקלביץתרבות השיפור העצמי בקרב מעמד הביניים בישראל2015יוליה לרנר, ניצה ינאי
בר ליאורבין מזרח למערב, בין מיתוס למציאות: תהליכי הבניית מקום באתר מורשת עולם לאונג פראבנג (Luang Prabang), לאוס2015ג'קי פלדמן, ניר אביאלי
מיכל שטייןלרקוד בקובה: דיאלוג גופני2015פרן מרקוביץ
עדית שביטתרבות קפיטליסטית והבניית הזיקנה והזקנים בחברה הישראלית: נרטיבים של התארכות תוחלת החיים ומדיניות נאו-ליברלית בישראל2015 אורי רם
בהרב לירון"עזרת נשים"? יזמיות עסקיות-חרדיות בעידן ניאו-ליברלי2016ניצה ברקוביץ
עמרם עזריקםאוכל, תרבות וזהות במרחבים ציבוריים בכפר קאסם2016ניר אביאלי
ריבנאי בהיר שירהאנונימיות קולקטיבית: פרקטיקות ההסתרה והחשיפה באקטיביזם אינטרנטי כמכניזם להבניית זהות קולקטיבית2016לב גרינברג, נהון קרין
בשמת בר-נדבייצוגים קולקטיביים, סינגור ואוטונומיה בארגונים של/למען אנשים עם מוגבלויות2017אביעד רז
גוון צרויהנשים חרדיות מעזות - על הקשר בין דפוסי שילוב נשים חרדיות בשוק העבודה ומיצובן כחלוצות ומובילות שינוי בחברה החרדית2017אביעד רז
לימור חן'אל תכנסו לי לצלחת': משמעויות של אוכל טבעוני בישראל2017ניר אביאלי
שירי לוינסהחיים בקונפליקט אלים בנרטיבים של נשים מקבוצות שוליים 2017ניצה ברקוביץ
שרון כהן רוטשילדשינויים בייצוגי צריכה בטלוויזיה הישראלית 1975-20152017אורי רם
תמר נוב-קליימןמשמעויות ופרקטיקות של גנטיקה טרום-לידתית בגרמניה ובישראל2017אביעד רז, יעל השילוני-דולב
אלפנט ליאורנשים בקולנוע העלילתי בישראל2018ניצה ברקוביץ
נעמן טלאסטרטגיות קולוניאליות-התיישבותיות וההבניה החברתית של הספר בתהליך העיור של הבדואים בנגב, 1982-19632018  (מסלול משולב) לב גרינברג
נעה זרקאהחיים הפיננסיים של מכשירים: המקרים של המסלקה הפנסיונית הישראלית וטבלאות לתקצוב משפחתי2019דני ממן, יפעת גוטמן, זאב רוזנהק
ענת זיףהשפעת סביבה חינוכית דו-לשונית ערבית-יהודית על נרטיבים לאומיים2019יפעת גוטמן
איריס מלמקויסט-שניידלקראת "סוציולוגיה של אוטיזם:" בחינה מחדש  של אקסיומות סוציולוגיות על סוציאליזציה בהקשר למגוון הנוירולוגי2020אביעד רז
יעל עמנו .2020אביעד רז
ליאת דאודיאתנוגרפיה של פועלי פינוי פסולת בישראל: גבריות, אתנו-לאומיות, יחסי עבודה וסביבה2020פנינה מוצאפי הלר
קטרינה רבקה רמדור בין הזהות הישראלית לבין הסתגלות גלובלית: מרחב, כוח ויכולת חברתית בשוקי העירוניים2020ניר אביאלי