ראודה מרקוס-מח'ולהשפעות מעמד ומקום על אופן התערבות נשים פלסטיניות בכלכלה האגרארית בתקופת המנדט הבריטי2014לב גרינברג, מנאר חסןפרופיל ORCID
מיכל שטייןלרקוד בקובה: דיאלוג גופני2015פרן מרקוביץפרופיל ORCID
עדית שביטתרבות קפיטליסטית והבניית הזיקנה והזקנים בחברה הישראלית: נרטיבים של התארכות תוחלת החיים ומדיניות נאו-ליברלית בישראל2015 אורי רםפרופיל ORCID
ריבנאי בהיר שירהאנונימיות קולקטיבית: פרקטיקות ההסתרה והחשיפה באקטיביזם אינטרנטי כמכניזם להבניית זהות קולקטיבית2016לב גרינברג, נהון קרין
בשמת בר-נדבייצוגים קולקטיביים, סינגור ואוטונומיה בארגונים של/למען אנשים עם מוגבלויות2017אביעד רז, רון דודאיפרופיל ORCID
גוון צרויהנשים חרדיות מעזות - על הקשר בין דפוסי שילוב נשים חרדיות בשוק העבודה ומיצובן כחלוצות ומובילות שינוי בחברה החרדית2017אביעד רזפרופיל ORCID
שירי לוינסהחיים בקונפליקט אלים בנרטיבים של נשים מקבוצות שוליים 2017ניצה ברקוביץפרופיל ORCID
ליאור אלפנט נשים בקולנוע העלילתי בישראל2018ניצה ברקוביץפרופיל ORCID
נעמן טלאסטרטגיות קולוניאליות-התיישבותיות וההבניה החברתית של הספר בתהליך העיור של הבדואים בנגב, 1982-19632018  (מסלול משולב) לב גרינברגפרופיל ORCID
נעה זרקאהחיים הפיננסיים של מכשירים: המקרים של המסלקה הפנסיונית הישראלית וטבלאות לתקצוב משפחתי2019דני ממן, יפעת גוטמן, זאב רוזנהק
ענת זיףהשפעת סביבה חינוכית דו-לשונית ערבית-יהודית על נרטיבים לאומיים2019יפעת גוטמןפרופיל ORCID
איריס מלמקויסט-שניידלקראת "סוציולוגיה של אוטיזם:" בחינה מחדש  של אקסיומות סוציולוגיות על סוציאליזציה בהקשר למגוון הנוירולוגי2020אביעד רזפרופיל ORCID
יעל עמנו .2020אביעד רזפרופיל ORCID
ליאת דאודיאתנוגרפיה של פועלי פינוי פסולת בישראל: גבריות, אתנו-לאומיות, יחסי עבודה וסביבה2020פנינה מוצאפי הלר, יעלה להב-רזפרופיל ORCID
קטרינה רבקה רמדור בין הזהות הישראלית לבין הסתגלות גלובלית: מרחב, כוח ויכולת חברתית בשוקי העירוניים2020ניר אביאלי
אורית הורוביץ בר-עםנרטיבים של פונדקאיות בדימוס2021יעל השילוני-דולב, א. תימןפרופיל ORCID
ורברה פרטר מפוטין לישראל: אתנוגרפיה של הגירה חדשה מרוסיה בישראל בשנים 2010-20202021יוליה לרנר
טובה מהכני-בלקין להיות בהאי - סיפורי חיים של בהאים מדור ראשון באירלנד2021ג'קי פלדמןפרופיל ORCID
מריה גרצקי הדיגיטליזציה של ההשכלה האקדמית וניאוליברליזציה של חווית הלמידה הדיגיטלית2021אביעד רז, דני פילק, ג. דישוןפרופיל ORCID
רחל קרא איוונוב ישיתרגום בהגירה ובפסיכותרפיה-חוויותיהן של מטפלות מהגרות דוברות רוסית בישראל2021יוליה לרנר, יוליה מירסקיפרופיל ORCID
אסתר סרמונטה צהלה אצלנו הנשים, הגוף יותר חשוב מהקול או מהמחשבות: אתנוגרפיה של הגוף הנשי האצ'ולי במרכז לידה בצפון אוגנדה2022ניר אביאלי, יעלה להב רזפרופיל ORCID
ירון הופמן-דישון הכלכלה הפוליטית של מדיניות המס בישראל בעידן הניאו-ליברלי2022דניאל ממןפרופיל ORCID
נוגה פרידמן בחינה סוציולוגית של אמצעי מניעה לצמיתות בישראל2022יעל השילוני-דולב, ד. הקר
ראנא זהר נשים ערביות פלסטיניות בפוליטיקה הישראלית: בין אקטיביזם פוליטי לא פורמלי לייצוג פוליטי פורמלי2022מהא כרכבי-סבאח, ח. הרצוג
אלמה לוין פרידמן חווית איזון חיים ועבודה בקרב אימהות ואבות בישראל לילדים בגיל הרך העובדים בצורה גמישה ומהבית2023אביעד רזפרופיל ORCID
היבה בנוטיקמלאח'ים ובתי כנסת: עקבות אדריכליים מרחביים בחיי יהודי מרוקו: המקרה של דמנאת ואקא.2023אנדרה לוי
יסמין ענב אהרוני מה שנשאר: אתנוגרפיה של שאריות אוכל בפרקטיקות אירוח ביתי באשדוד ובורדו2023רפי גרוסגליק, ניר אביאליפרופיל ORCID
סמארה שבאטטרם ניקבע2023מהא כרכבי-סבאחפרופיל ORCID
קריסטינה קון מדה טרם נקבע2023ניר אביאליפרופיל ORCID
ורדה קצאור-תמם זהות לאומית בקרב נוודים דיגיטליים קוסמופוליטיים במרחבי מחיה  משותפים באירופה2024ניר אביאלי, ג'קי פלדמןפרופיל ORCID
1 - 30הבא