שםשנהמנחהתאור עבודה
דרור אסנת2005תשס"הלב גרינברג

"מחייטים וסנדלרים בנינו פה נמל ": פועלויות, לאומיות ואתניות בקרב

פועלי נמל אשדוד, 1967-1961

יובל צור2005תשס"ה

אביעד רז

איילה מלאך פיינס

השתלבות נשים בקורס טיס בחיל האויר הישראלי בין השנים 1999-1996: פרספקטיבה של תרבות ארגונית ומפגש תרבויות
ענבל סיקורל2005תשס"הפרן מרקוביץ

"אנשים טובים": הבניית זהות כאמצעי להתמודדות עם מרגינליות-

סיפורו של מושב קראי בישראל

רועי טל2005תשס"ה

סטיב שרוט

אביעד רז

אברהם וגם שרה תהליכי הבניית זהות קולקטיבית בקהילה קונסרטיבית

מקומית בישראל

פרץ חגית2006תשס"ו

אלכס וינוגרד

קסן לאה

מפגשים המיועדים לעזור: משמעויות של עזרה בעבודה סוציאלית בכפרים הבדואים הבלתי מוכרים
פאטמה קאסם2007תשס"ז

לב גרינברג

הרצוג חנה

בין זכרון אישי לזיכרון קולקטיבי- המקרה של נשים פלסטיניות מלוד ורמלה
אילאיל הרציון שני2008תשס"ח

לוי אנדרה

אורי רם

בן תור יעל

המאבק הלא-אלים לשחרור טיבט : הבניית הלאומיות הטיבטית במרכזי תיירות בהודו ובנפאל
אורי דורצ'ין2009תשס"טפרן מרקוביץזמן אמת: יצירת ההיפ הופ בישראל ויצירת הישראליות בהיפ הופ
גילי ברוך2009תשס"טאורי רםהבועה: קריות היי-טק כתרבות מרחבית של מעמד המידע החדש בישראל בעידן הגלובלי
דפנה שיר ורטש2009תשס"טפרן מרקוביץטובות לאהבה : גבולות אדם-חיה בישראל
ליאב שדה בק2009תשס"ט

ניצה ינאי

פייגה מיכאל

תרבות האבל וההנצחה באינטרנט:המקרה הישראלי
מנור דגנית2009תשס"ט

אנדרה לוי

ישי טובין

שומרים על הבית, מתנדבים למשמר האזרחי: מבט כלפי השיח האזרחי המגוייס בישראל
סיגל נגר-רון2009תשס"טפנינה מוצפי הלרשיחים של מזרחיות : דור ראשון ושני של מהגרות מזרחיות בעיר פיתוח בישראל
קרן מזוז2009תשס"ט

פרן מרקוביץ

אנדרה לוי

ברבורים מנייר: זרות, סיעוד, עבודה ומינהלת ההגירה במעבר בין מדינת ישראל למשפחה יהודית
אושי שהם-קראוס2010תש"ע

אברהם מנסבך

אורי רם

מטליזם,קרטליזם והסמיולוגיזציה של הכסף ההיפרריאליזם של ז'אן בודריאר והכסף של תחילת המאה ה-21
שלומית מנור2010תש"עניצה ברקוביץ'נשים וגברים מספרים את סיפור פרישתם מהעבודה: שיח חדש על זהות, זיקנה ופרישה
דורית ברפמן2011תשע"א

אוריאל סאליוואן

ניצה ברקוביץ'

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין - תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל
דלית בלוך צמח2011תשע"א

ניצה ינאי

דודו סלטר

מבט אתנוגרפי על זוגיות ואינטימיות ביפן
מרסלה ליפרמן-אטר2011תשע"אאביעד רזהתאמת נשאים בקהילה בדואית: 'גנטיקה בקהילה' בהקשר ביקורתי, חברתי ופוליטי
גיא שלומית2012תשע"באנדרה לוימערב הוא מערב: על תהליך ציוויליזציה והתאמת משחק הכדורגל האנגלי לטעם אריסטוקראטי החל מסוף המאה העשרים
גלית ינאי ונטורה2012תשע"בניצה ינאיבין שני עולמות אל עולם חדש: פמיניזם אורתודוקסי בישראל
יהושוע שמידט2012תשע"בישי טוביןמחובר בפרודוקס: מחקר השוואתי של מסיבות טראנס לנוער חילוני ודתי בישראל
לימור מעודד דנון2012תשע"בניצה ינאיאינטרסקסואליות ותהליך "המינגוף": הפרדוקס של "מין" בגוף
דוד רטנר2013תשע"ג

אורי רם

שרית הלמן

מוזיקת היפ-הופ והבניית זהותם של צעירים יוצאי אתיופיה
מרון אסא2013תשע"גשרית הלמןמאבקים על שליטה וליברליזציה במדינת הרווחה: שחקנים מדינתיים, סוכנים פרטיים ועיצוב מחדש של המשילות והאזרחות החברתית בישראל 1997-2010
ספי מלכיאור-גרוסבך2013תשע"ג

אביעד רז

דוד לייזר

הגורמים הארגוניים והאישיים המשפיעים על התייחסות רגשית-אמפטית של רופאים למטופלים
ריקי שופר2013תשע"גישי טוביןהחוויה האשכנזית/הבעיה העדתית: פעולת מנגנוני ארגון החוויה האשכנזית
שמעון פרידמן2013תשע"גאנדרה לוינוער הגבעות: בין מרד נעורים והתנחלות בספר
אברהם שניידר2014תשע"ד

אביעד רז

דליה מור

תרבות ארגונית בלי ארגון? חלוקת עבודה במושב לאחר הפרטת האגודה השיתופית
לאה דוד2014תשע"ד

ג'קי פלדמן

לב גרינברג

זיכרונות של אף אחד,אנדרטה של אף אחד: תהליך הבניית היזכרון הקולקטיבי בסרביה לאחר מלחמות שנות ה-90
רפי גרוסגליק2014תשע"דאורי רםגלוקאליזציה ומנגנוני שינוי תרבותי בשדה האוכל ה"אורגני" בישראל
יעל פדן2014תשע"הלב גרינברגהצעה לחקר מודלים אדריכליים-מרחביים ציבוריים בני זמננו.
ניצן רימון2014תשע"ה

אביעד רז

יעל השילוני דולב

השפעתן של טכנלוגיות רפואיות חדשות על תפישות "העובר" ו"ההורות" בקרב הורים ישראלים
שחף ביתן2014תשע"הניצה ינאיפיתוח פילוסופי ופסיכואנליטי של היגיון-משחקי: הגותם של ויניקוט ודרידה
הילה צבן2015תשע"הג'קי פלדמן
חיים יעקובי
בונים ומבנים את ירושלים של מעלה: ג'נטריפיקציה והגירה גבוהה בשכונת בקעה בירושלים
יונתן פרמינגר2015תשע"האורי רםצורות חדשות של ייצוג עובדים במאבק נגד הדה-פוליטיזציה של העבודה
שאול דוק2015תשע"הלב גרינברגהשפעת האיגוד המקצועי על ריבוד חברתי ואי-שיוויון, מקרה המבחן של פלסטינה המנדטורית, 1920-1948
מוטי גיגי2016תשע"ה

ניצה ברקוביץ'

יהודה שנהב

יחסי עיירות פיתוח-קיבוצים:זהות, מעמד ומרחב. המקרה של שדרות-שער הנגב בין השנים 1972-2001
תמה חלפין2016תשע"הניצה ברקוביץ'שיתופי + יום יום אוטופי בקיבוץ של שנות ה - 2000
דוד דויטש2016תשע"וניצה ינאיהפוליטיקה של האינטימיות: יחסי קרבה ואלימות ג'נוסיידית
יעל בן דוד2016תשע"וניצה ינאי
נדלר אריה
לחשוב על פיוס במציאות של קונפליקט: הדדיות בין תפיסות של כוח חברתי לאופני הבניה של זהות חברתית כמעצבת נכונות לפיוס בקרב צדדים בקונפליקט
יעלה להב רז2016תשע"וניצה ינאימאחורי מסך הדיסקרטיות-שיח לקוחות והפיכתו של האינטרנט לשחקן פעיל בתעשיית הסקס
נועה לויכטר2016תשע"ולוי אנדרה
מייקל הרצפלד
ביורוקרטיה היא לא בז' : שאלות של משמעות וצורות של התנגדות  בביורוקרטיה מדינתית ישראלית
חגית דמרי2018תשע"חקתרין רוטנברג
ניצה ינאי
גיבורת הפעולה כתגובה תרבותית למשבר הגוף הנשי
עפרה בן ישי2018תשע"חאורי רם
יגיל לוי
מ"הכרעה להסדרה" – השינוי בשיח ובשפת הדוקטרינה הבטחונית כאמצעי לחידוש לגיטימציה לפעולה הצבאית
רם יהושע אדוט2018תשע"חשרית הלמןהשתנות "עצמי- עובד" בקרב מזרחים וערבים תוך כדי חציית גבולות אתנו-מעמדיים מאז שנות השבעים
ארז תמיר2018תשע"טפרן מרקוביץ"ברית של ניכור": מחקר אנתרופולוגי על ההבניה החברתית-תרבותית של העוני בישראל.
יואל טוויל2018תשע"טניצה ינאי"צומח מתוך מצוקה, מגן מפני כליה, שמור מפני אתגור": מושג היצירתיות בקונטקסט הלאומי-ישראלי