​​​​אודות:

החל משנת לימודים תש​ע"ד, כל עבודת מחקר החוקרת בני אדם תחויב באישור של וועדת אתיקה.
קיימות שתי ועדות אתיקה מקבילות – וועדת אתיקה כלל-אוניברסיטאית ווועדת אתיקה מחלקתית. הפרוצדורה לשניהם כוללת מילוי מספר מסמכים:
1. תעודה של CITI המעידה על השלמת 3 היחידות בקורס און-ליין באתיקה:
Conflicts of Interest
Social
& Behavioral Research - Basic/Refresher
Social and Behavioral Responsible Conduct of Research 
2. בקשה המתארת בקיצור את המחקר ואת הצעדים להגנה על הנבדקים המופנית לוועדת האתיקה הרלבנטית.
3. טופס הסכמה לנחקרים (CONSENT FORM) שהחוקרים ישתמשו בו בזמן ביצוע המחקר:
4. טופס המצהיר על היעדר ניגוד אינטרסים.
 

תעודת סיום קורס און-ליין CITI באתיקה

 כל חוקר המקיים מחקר על/עם בני אדם (כולל ראיונות, תצפיות, סיפורי חיים, וכו') חייב לעבור קורס און-ליין באתיקה לפני התחלת המחקר. הקורס ניתן באינטרנט (http://www.citiprogram.org), ולאחר השלמת כל יחידה ניתן לשמור אותה לחוד ולהמשיך ליחידה הבאה במועד אחר. לי נדרשו כ-8 שעות לסיים את הקורס, אך ייתכן שסטודנטים המתקשים בקריאת אנגלית יזדקקו ליותר זמן. לאחר השלמת הקורס, יש להוריד את 3 התעודות המעידות על השתתפות בהצלחה. יש לשמור על תעודות אלו ולצרף אותן לבקשות לוועדת האתיקה הרלבנטית (כלל-אוניברסיטאית או מחלקתית).
 סעיף זה נוגע למרצים, דוקטורנטים, ומסטרנטים במסגרת עבודות התיזה או מחקרים עצמאיים. יוצא מן הכלל - מסטרנטים ותלמידי ב.א. העושים מחקרים במסגרת הקורסים באוניברסיטה (סמינרים, סדנאות, שיעורים).  
 סטודנטים לב.א. או למ.א. המבצעים מחקרים במסגרת סמינרים וסדנאות באוניברסיטה אינם חייבים לפנות לוועדת האתיקה, אך עליהם להוריד את התעודות של המרצה שלהם המעיד שהמרצים השלימו את הקורס ולצרף אותן לעבודתם. כך שגם עבור מרצים שאינם מבצעים מחקרים הדורשים אישור, עליכם לעבור את הקורס בכדי שתלמידיכם יוכלו לעשות מחקרים עם בני אדם במסגרת הקורסים שאתם מלמדים. בעוד כמה שבועות ייפתח אתר מחלקתי להעלאת התעודות, ואני מציע שמרצים יעלו עותק של תעודותיהם גם במאגרים אלקטרוניים של הקורס, כך שסטודנטים יוכלו להוריד אותו בקלות ולצרף אותו לעבודתה שהם מגישים.

 

וועדת אתיקה הכלל-אוניברסיטאית:

 כל חוקר העורך מחקר עם בני אדם (כולל ראיונות, תצפיות, סיפורי חיים, וכו') ופונה/מקבל מימון מגורם חוץ (ISF, BSF, GIF, וכו') חייב לקבל אישור מוועדת האתיקה האוניברסיטאית (ולא מהועדה המחלקתית) לפני תחילת ביצוע המחקר. יש לצרף לבקשה את התעודות על השלמת קורס האתיקה לבקשה, וכן פירוט המחקר וטופס הסכמה לנחקרים (CONSENT FORM.(
עותקים של הטפסים לוועדת האתיקה הכלל-אוניברסיטאית מצורפים.
 

וועדת אתיקה מחלקתית

 מרצים, דוקטורנטים, ומסטרנטים במסגרת עבודות התיזה או מחקרים עצמאיים שאינם מקבלים מימון חיצוני יפנו לוועדת האתיקה המחלקתית לקבלת אישור לפני התחלת המחקר.  יש לשלוח פירוט של השיטה ואיך תגנו על הנחקרים, בצירוף התעודה המאשרת את ההשתתפות בקורס למחקר, וטופס הסכמה לנחקרים (CONSENT FORM) לוועדת האתיקה המחלקתית. 

מסטרנטים ותלמידי ב.א. העושים מחקרים במסגרת הקורסים באוניברסיטה (סמינרים, סדנאות, שיעורים) יוכלו להסתמך על תעודות מרציהם.
בקרוב ניצור גם מקום להעלאה ולאחסון תעודות סיום קורס האתיקה של מרצים.
 כאשר תגיע הבקשה לוועדת האתיקה המחלקתית - במידה שנחליט שההתערבות היא מינימלית, נאשר את ההצעה ונשלח לכם אישור. נא לקחת בחשבון שהאישור של הועדה יכול לקחת עד שבועיים! לא לחכות עד הרגע האחרון!
במידה שהועדה המחלקתית תחשוב שייתכן שיש סיכון לנחקרים או במקרה הספק, הועדה תעביר את הבקשה לוועדת האתיקה הכלל-אוניברסיטאי.
 
התקנות יופעלו על כל עבודת מחקר שתוגש לאחר ה-31 באוגוסט 2013

 
  • כתובת דוא"ל להגשת בקשות:

​· ד"ר ארז מגור                ​-   יו"ר  וועדת אתיקה   -    emaggor@bgu.ac.il​

· פרופ' יעקב גארב           -    וועדת אתיקה           -    ygarb@b​gu.ac.il