מידע למועמדים לתואר שני

מטרת לימודי המוסמך במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה היא להקנות לסטודנטים ידע, כישורים וכלי חשיבה וניתוח להבנת תהליכים ומבנים חברתיים, החיוניים להשתלבות בשוק העבודה הנוכחי ולהמשך לימודים לתואר שלישי.

תחומי התמחות ועניין במחלקה

במסגרת תואר מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ניתן לעסוק בתחומים הבאים: החברה והתרבות בישראל, פוליטיקה, ארגונים, זהויות, רגשות, מחאה, מגדר, זכויות אדם, מרחב ומקום, אקולוגיה וסביבה, מגדר, בריאות,  תיירות והגירה, דת וטקסים (הקורסים מתחלפים מדי שנה). תחומי מחקר אלה חוצים חלוקות דיסציפלינאריות מקובלות והמחלקה מאפשרת לתלמידיה הסתכלות רב תחומית על סוגיות חברתיות, תרבותיות, פוליטיות וכלכליות.

 תכנית הלימודים לתואר מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מלבד קורסי חובה (קורסים בתאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות וקורסים בשיטות המחקר השונות) מוצע מגוון קורסי בחירה בתחומים השונים. התכנית מאפשרת לעצב באופן אישי, בסיוע היועצ/ת לתואר שני, תכנית לימודים שתתאים לצרכים ולעניין של כל סטודנט.ית.  

התמחות בסוציולוגיה ארגונית:

ההתמחות מקנה לסטודנטיות/ם כלים שבעזרתם יוכלו לנתח תהליכים ומאפיינים של ארגונים מסוגים שונים. כך למשל ניתן יהיה להתוודע לתיאוריות מרכזיות בתחום הארגוני, לדון בתמורות של דרכי ההתארגנות בחברה של ימינו ולהיחשף לאופנים השונים בהם ניתן לחקור, לנתח ולהוביל שינוי מערכתי בארגונים.
ההתמחות בסוציולוגיה ארגונית מופיעה באישור הזכאות לתואר ובתעודת המוסמך.
לחצו למידע נוסף אודות ההתמחות בסוציולוגיה ארגונית

מבנה הלימודים

  • נתיב מחקרי: צבירת 26 נקודות זכות בקורסים ו-10 נקודות זכות בעבודת גמר (תזה)
  • נתיב כללי (ללא עבודת גמר): צבירת 36 נקודות זכות בקורסים.

הלימודים נמשכים שנתיים (ארבעה סמסטרים), ומרוכזים ביום אחד בשבוע (יום ג').
לסטודנטיות/ם במסלול המחקרי יש אפשרות להאריך את הלימודים לשלוש שנים.

תנאי הרשמה לתואר מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

  • בוגרי/ות תואר ראשון בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה, מדעי ההתנהגות, או תואר ראשון הכולל קורסי יסוד בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה בעלי ממוצע של 85 לפחות.
  • סטודנטים/ות בשנה ג' בתכניות הנ"ל, בתנאי שממוצע ציוניהם/ן אינו נמוך מ-85 בלימודי הסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
  • ניתן להתקבל לתואר מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה גם לאחר סיום תואר ראשון בתחום אחר. במקרים אלו יוצע למועמדות/ים מתאימות/ים קורס השלמה של ידע בסיסי החיוני ללימודים בתוכנית המ"א בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה שיינתן בסמסטר א' בשנה ראשונה של תואר שני. הוקורס הוא בהיקף של 4 נק"ז ואלה אינם נכללים במניין הנק"ז לתואר שני.  ציון המעבר בקורס זה הוא 85 והצלחה בקורס מהווה תנאי להמשך הלימודים בתוכנית. הסטודנטיות/ים יקבלו ייעוץ כיצד לבנות את תכנית הלימודים שלהם בצורה מיטבית בהינתן שייתכן ויצטרכו ללמוד יום נוסף (בשנה הראשונה או השנייה ללימודים) או לחילופין, יהיה עליהם ללמוד סמסטר נוסף מעבר לשנתיים.

 

• לסטודנטיות/ם מצטיינות/ים במעמד מן המניין, בנתיב המחקרי, תוענק מלגה של לפחות 50% שכר לימוד.
על הסטודנטים לעמוד בקריטריונים להצטיינות ובמתווה שיתפרסם במהלך שנת הלימודים.
המלגה תוענק במהלך בסמסטר קיץ של שנת הלימודים.

• המחלקה מציעה מגוון משרות עוזרי הוראה (תרגול).


לפרטים: יו"ר וועדת ההוראה ללימודי תואר שני - ​פרופ' יעל השילוני דולב yaelh​d@bgu.ac.il