​​​ללמוד למען רווחת היחיד והקהילה​


מטרת הלימודים במחלקה לעבודה סוציאלית להקנות מטען אקדמי וכלים מקצועיים מעשיים להתמודדות עם בעיות השעה בחברה הישראלית: גידול באוכלוסיות חלשות ונזקקות, אוכלוסיות רב-תרבותית, צמצום אחריות המדינה בתחום הרווחה וכרסום בצדק החברתי.

ייחודה של התוכנית שלנו הוא בדגש על שני היבטים: מחקר ומעורבות חברתית. מחד, אנו שואפים שהמחקר יהפוך לחלק בלתי נפרד מהפעילות המקצועית השוטפת של עובדים סוציאליים. לשם כך, אנו משקיעים מאמצים על מנת לעודד את הסטודנטים להתנסות במחקר, לשתף אותם בפעילות המחקרית של הסגל וללוותם בתהליך העבודה על התזה. מאידך, חשוב לנו לעודד אצל הסטודנטים מודעות לבעיות חברתיות ולפתח מנהיגות מקצועית מעורבת, אקטיביסטית ומחויבת לצדק חברתי. קו זה עובר כחוט השני בתחומי ההוראה והמחקר שלנו וכן בא לידי ביטוי במסגרת הפורום המשותף לסטודנטים ומרצים לצדק חברתי הפועל במחלקה.
 
שתי יוזמות חדשות משקפות את מחויבותנו לפרופסיונליזציה של העבודה הסוציאלית:

» תוכנית השלמה לתואר מוסמך​ עם הכשרה המזכה בכשירות בעבודה סוציאלית. התכנית מאפשרת לבעלי תואר בוגר בתחום שונה מעבודה סוציאלית, להצטרף למקצוע ולהעשירו.

» פיתוח התמחויות המאפשרות צבירת זיכויים עיוניים לקראת התואר “מומחה בעבודה סוציאלית”, במסגרת מסלולי קידום של מועצת העובדים הסוציאליים.

עזרה לקשיש

מסלולים ותוכניות ​​לימודים:


מסלולי הלימוד המוצעים במחלקה - מחקרי (עם תזה) ונתיב כללי (ללא תזה).


תוכנית הלימודים בתואר מוסמך לעבודה סוציאלית כוללת קורסי יסוד שעל כל הסטודנטים ללמוד, קורסי פרקטיקום (הכוללים התנסות מעשית), וכן מגוון של קורסי בחירה.

​המחלקה מעודדת את השלמת התואר בשנתיים ועל מנת להקל על הסטודנטים, מרכזת את הקורסים במספר מצומצם של ימי לימודים​.


​התמחויות במחלקה:


» עבודה סוציאלית בתחום המשפחה והילד - המגמה לילד ומשפחה נועדה לפתח מיומנויות טיפול בילדים ובמשפחות.

» 
עבודה סוציאלית בתחום בריאות נפש - המגמה לבריאות נפש פועלת בשיתוף עם המרכז הפסיכיאטרי באר-שבע​ ומעניקה לסטודנטים ידע בעבודה עם בעיות והפרעות פסיכיאטריות במערכות הרווחה, הבריאות ובמערכת בריאות הנפש.

» עבודה סוציאלית פרטנית לקידום צדק חברתי - מגמה זו מציעה התמחות למי שעוסקים בעבודה פרטנית ומבקשים ליצור קשרים הדוקים יותר בין עבודה ישירה עם פרטים ומשפחות לבין רעיונות דמוקרטיים וצדק חברתי.

» עבודה סוציאלית אינטגרטיבית - המגמה האינטגרטיבית​ מעניקה ידע רב-תחומי בתיאוריה ופרקטיקה של עבודה סוציאלית ליצירת שינוי במערכות יעד שונות פרט, משפחה, קבוצה, ארגון קהילה ומדיניות.

» עבודה סוציאלית עם התמחות בטיפול באומנויות​ - תוכנית ייחודית לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב! תוכנית המספקת כלים מתחום ההבעה הבלתי מילולית (ציור, פיסול, דרמה ותנועה) במטרה להעשיר את ארגז הכלים של העובד הסוציאלי במסגרות עבודה פרטנית, משפחתית וקהילתית.

 ** תוארי המומחיות מוענקים מטעם מועצת העובדים הסוציאליים ולא מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.​תוכנית ההשל​מה ללימודי עבו​דה סוציאלית​


מ​סלול הכניסה שלך ללימודים מתקדמים בעבודה סוציאלית

​​תוכנית ההשלמה מיועדת לבוגרי אוניברסיטה, שאינם בעלי תואר "בוגר" בעבודה סוציאלית. מטרת התוכנית הינה לשמש הכנה לקראת לימודי תואר מוסמך. שילוב תוכנית ההשלמה ותוכנית לימודי תואר מוסמך נועד להכשיר עו"ס המיומנים הן בתחום הפרקטיקה והן בתחום המחקר.

​התוכנית כוללת לימודי השלמה עיוניים והכשרה מעשית בשדה (יומיים בשבוע במשך ארבעה סמסטרים). התוכנית מעניקה ללומדים הכשרה מעשית בשדה בהיקף הנדרש לשם קבלת "כשירות" בעבודה סוציאלית.
 
סטודנטים שיסיימו את לימודי ההשלמה בציון ממוצע של 80 לפחות יתקבלו באופן אוטומטי ללימודי תואר שני בעבודה סוציאלית, ויוכלו לבחור בכל אחת ממגמות הלימוד המוצעות בתוכנית הלימודים.
 


הליך הקבלה​

בע​ת ההרשמה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. המלצה אקדמית אחת (מופיעה בנספח ידיעון ההרשמה)

  2. המלצה בנוסח חופשי – יכולה להיות המלצה ממקום עבודה או התנדבות או המלצה אקדמית.

  3. קורות חיים- מודפסים (לא בטפסים המופיעים בידיעון ההרשמה).

  4. הצהרת כוונות – מודפסת על עמוד אחד. על המועמדים לתאר היכן הם רואים את עצמם בהווה מבחינה מקצועית, מדוע בחרו להתחיל ללמוד דווקא עכשיו לתואר שני ומדוע הם מעוניינים במחלקה ובמגמה בה בחרו. 

  5. דף פרטים אישיים שנמצא באתר למועמדים בפרק טפסים

  6. חובת אנגלית – בהתאם לתקנון הפקולטה למדעי הרוח והחברה. (ראה הפרק הכללי בשנתון).

* בעת הרישום יש לדרג את מגמות לימוד המבוקשות (עד שלוש עדיפויות)

הקבלה מתבססת על מכלול הנתונים של המועמד. יחד עם זאת, ועדת הקבלה שומרת לעצמה את הזכות לזמן מועמדים לראיון אישי במידת הצורך. ​הודעת קבלה והזמנה ליום אוריינטציה נשלחות למי שהתקבלו לתוכנית על ידי מדור רישום.​

מערכת שעות, תוכנית הלימודים ורשימת הקורסים המועברים על ידי המחלקה באותה שנה מתפרסמות באתר המחלקה ב"תוכנית הלימודים, רשימת קורסים ועדכונים". לפני תחילתו של כל סמסטר מתקיימת הרשמה לקורסים הנפתחים באותו הסמסטר והחל מיום הלימודים הראשון נפתח הרישום לשינויים ("תקופת השינויים") הנמשך שבועיים. הייעוץ ​והשינויים נעשים על ידי הסטודנטים באמצעות מערכת רישום לקורסים באינטרנט. על מנת לסייע לסטודנטים להרכיב תוכנית לימודים על פי המגמות השונות, המחלקה מקיימת ייעוץ אישי לסטודנטים חדשים. 


לפני ההרשמה לפני ההרשמה - חשוב לדעת