לשלב הכשרה יישומית עם תיאוריה ומחקר


המחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מאגדת חוקרים, מרצים וסטודנטים השותפים למצוינות מחקרית ולהתבוננות ​​רפלקטיבית ורב-תחומית בשדה החינוך. ​

ילד ולוח


התמחויות:

» מנהל, חברה ומדיניות חינוך כולל המגמות - סוציולוגיה של החינוך; ייעוץ ארגוני בחינוך​
» ייעוץ חינוכי​ (חברה וחינוך)
» חינוך, למידה והתחדשות
» ​פסיכולוגיה חינוכית (תוכנית משותפת עם המחלקה לפסיכולוגיה)


לימודי התואר השני במחלקה לחינוך משלבים היבטים תיאורטיים, מחקריים ומעשיים. מושם דגש על מצוינות אקדמית ופרופסיונאלית, לצד מעורבות חברתית, קהילתית וחינוכית. חברי הסגל במחלקה עוסקים במחקר חינוכי בסיסי ויישומי שזוכה לתהודה ציבורית והכרה ארצית ובין-לאומית. פעילות מחקרית זאת מצויה בחזית המחקר החינוכי בעולם בתחומים רבים​.

אנו מעודדים תלמידי תואר שני לקחת חלק בפעילות המחקרית במחלקה, בין היתר באמצעות מלגות לתלמידי מחקר מצטיינים. הלמידה, ההתמקצעות והמחקר במחלקה נעשים באווירה בונה, תומכת ומשפחתית. חברי הסגל האקדמי והמנהלי של המחלקה עומדים לרשותכם בכל שאלה ועניין.​


תחומ​​י ​​המחקר:


    מוטיבציה וחינוך | חדשנות, הובלה פדגוגית, מנהיגות ורפורמה בחינוך | למידה, קוגניציה והתפתחות וחברת המידע המתוקשבת | תהליכים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים בחינוך | אי שיוויון בחינוך | עיצוב זהות וידע | טיפוח מיטביות במערכת החינוך


תוכנית​ הלימודים:


נתיב כללי:

מיועד לסטודנטים המעוניינים בהרחבת השכלתם האקדמית ובהעמקת הידע בתחום הלימודי או המקצועי בו עוסקים. על הלומדות במסלולים מנהל, חברה ומדיניות החינוך, תוכניות לימודים והוראה וייעוץ חינוכי להגיש פרויקט גמר + בחינת גמר. ​

נתיב מחקרי:

​נתיב זה מיועד למעוניינים בפיתוח יכולת מחקרית, בהרחבת ההשכלה האקדמית ובהעמקת הידע בתחום התמחותם. סטודנטים הלומדים בנתיב המחקרי ישלימו את לימודיהם בכתיבת עבודת הגמר/תזה, המאפשרת להם להמשיך ללימודי דוקטורט. סטודנטים הנמצאים בשלב מתקדם של מחקרם והוכיחו יכולת בולטת בעבודת המחקר, ובהמלצת המנחה, יוכלו להרחיבה לעבודת דוקטורט במסגרת המסלול המשולב לדוקטורט. 

התמחויו​​​ת​ במחל​קה לחינוך​:​

הצג הכל
הסתר הכל