המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית היא חלק אינטגרלי מהפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר ולפיכך מדגישה בתוכנית הלימודים את לימודי הניהול ואת נקודות ההשקה שבין הסקטור הציבורי לסקטור העסקי. תוכנית הלימודים כוללת קורסים בתחומים: ניהול, כלכלה, קבלת החלטות וניתוח מדיניות ציבורית. שילוב ייחודי זה מקנה לבוגרי המחלקה יתרון תחרותי בתפקידי ניהול בכירים במגזר הציבורי והמוניציפאלי ובמגזר העסקי.

תוכנית הלימודים מקנה לתלמידים מיומנויות חשיבה תיאורטיות ומערכתיות, החיונית לניהול מיטבי, לצד פיתוח מיומנויות ניהול פרקטיות הכרחיות, יכולת לנתח סוגיות מדיניות מרכזיות שעל סדר היום הציבורי, בהתבסס על מטעני ידע מחזית המחקר בתחום הניהול, הכלכלה והמדיניות הציבורית.

בעידן של אינטראקציה מתמדת בין המגזר הציבורי למגזר העסקי, מחובתם של מנהלים בסקטור הציבורי והמוניציפאלי ושל מנהלים בסקטור הפרטי להכיר באופן מעמיק האחד את עולמו הניהולי והתפקודי של האחר, על מנת להשיג את מטרותיהם בצורה מיטבית, להניע מהלכים משמעותיים ולקבל החלטות ארגוניות אופטימליות.

הכשרה אקדמית-פרקטית, המשלבת את עולם הסקטור הציבורי והמוניציפאלי יחד עם עולם הכלכלה והניהול העסקי, יחד עם אפשרות לשילוב קורס דירקטורים בתוכנית הלימודים, הינה ייחודית למחלקה לניהול ומדיניות ציבורית בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בוגרינו נהנים מתואר ייחודי מסוגו בארץ ומיתרון תחרותי משמעותי בשוק העבודה.


מסלולי הלימוד במחלקה:

1. מסלול מחקרי עם עבודת גמר – להשלמת התואר נדרשות 42 נקודות זכות מהם 12 נקודות זכות של עבודת הגמר.   

תלמיד יכול להתקבל למסלול עם עבודת גמר לאחר שהשלים בהצלחה לפחות סמסטר אחד עם 12 נקודות זכות או יותר, הצעתו לעבודת גמר אושרה וממוצע ציוניו לפחות 85.


2. מסלול ללא עבודת גמר ​-
 להשלמת התואר יש להשלים 42 נקודות זכות.

​במסגרת לימודי התואר ישנה אפשרות להשתתף בקורס דירקטורים (בתוספת תשלום סמלית), אשר מקנה נקודות זכות אקדמיות. בנוסף, סטודנטים יוכלו להשתתף בקורס גישור במרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בעלות נמוכה במיוחד.​