התוכנית ללימודי הזקנה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא אחת מהתוכניות הבודדות בישראל בתחום זה ומתבדלת בכך שנלמדת במסגרת הפקולטה למדעי הבריאות ובשיתוף פעולה עם בית החולים האוניברסיטאי סורוקה. התוכנית היא רב-תחומית ומטרת העל שלה לשמש קורת גג למחקר, הוראה ושירות, תוך שילוב פעולה עם גורמים בקהילה, בעידן בו האוכלוסייה הולכת ומזדקנת והצורך באנשי מקצוע בתחום עולה.

תוכנית המוסמך בגרונטולוגיה מכשירה אנשי מחקר ואנשי מקצוע מיומנים לטיפול ולניהול שירותים לקשישים. במסגרת התוכנית עוברים הסטודנטים הכשרה מעשית בשדה – בשירותים קהילתיים ומוסדיים בליווי והדרכה של אנשי מקצוע מהאוניברסיטה ומהשדה. בוגרי התוכנית משתלבים בעבודה בבתי אבות, מעונות יום לזקנים, מחלקות לקשיש בעיריות ובמועצות מקומיות, מרכזי מחקר, חברות סיעוד, מחלקות לקידום בריאות לזקנים, ועוד.​

» התוכנית מוכרת על ידי איגוד העובדים הסוציאליים כתוכנית המכשירה עובדים סוציאליים למומחיות בתחום הזקנה ולצורך גמול השכלה.

»​ התוכנית מוכרת לצורך גמול השכלה לאחים/יות ולעובדים פרה-רפואיים העובדים במוסדות ובשירותים לזקנים וכן במחלקות בתי חולים בהן רוב המטופלים הם זקנים.

טיפול במבוגרים

מה לומדי​​ם?​​


»​ תהליך ההזדקנות על היבטיו הביולוגיים, הפסיכולוגיים והחברתיים.

» איכות החיים ומשמעות החיים לאור האבדנים של הקשיש ומשפחתו.

» משמעותה של "זקנה מוצלחת" מבחינת הזקן, משפחתו והסביבה החברתית.

» נושאים ייחודיים לקשישים, ולקבוצות חולים מיוחדות ושיטות התערבות לחולים ובני משפחותיהם.

​» ​מדיניות בתחום הטיפול בזקנים, מערכת השירותים לקשישים, דגמים שונים של שירותים, שיטות לארגון ולהפעלה של שירותים ושיטות להערכת שירותים והתערבויות.​

מגמות הלימוד:

» מחקר 

» ניהול טיפול 

» ​ניהול שירותים לזקנים​

התואר במגמה לניהול שירותים לזקנים מוכר על ידי משרד העבודה והרווחה כמקנה מומחיות בניהול בתי אבות.
בוגרי המגמות ניהול שירותים לזקנים וניהול טיפול – מוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי כעובדים מקצועיים בחברות המספקות שירותי סיעוד לזקנים.