​​המחלקה לספרויות זרות ובלשנות מציעה לימודים מתקדמים בשני תחומים נפרדים: ספרות ובלשנות. בשני התחומים קיימים מחקר תיאורטי, אנליטי ובין-תחומי, הפותחים מגוון אפשרויות מקצועיות והמשך לדוקטורט. אנו שואפים להצטיינות ומדגישים גישות רב-תחומיות במחקר ובהוראה, תוך כדי שיתוף פעולה עם המחלקה למדעי ההתנהגות, המחלקה לספרות עברית, מרכז זלוטובסקי לחקר המוח, הפקולטה למדעי הבריאות ועוד.

כל הלימודים במחלקה מתנהלים בשפה האנגלית.

מפגש חשיפה יתקיים ב-3 ב​מאי 2023 בשעה 14:00 »​

אפשר ללמוד בנתיב מחקרי (עם תזה) או בנתיב כללי. לסטודנטים קיימת האפשרות, על בסיס תחרותי, לקבל מלגות, משרות עוזרי הוראה ומחקר ופרסי לימוד. קיימת גם הרשמה מאוחרת ללימודים מתקדמים במחלקה.

מטרת הלימודים היא להעניק כלים לניתוח בלשני מתקדם, הן בהקשר התיאורטי והן בהקשר המדע הקוגניטיבי. המחקר הבלשני עוסק בבניית מודל מופשט של התפקוד הלשוני של המוח. לימוד בלשנות מפרה את לימוד המדע הקוגניטיבי ומעודד שיתוף בין חוקרים בבלשנות, בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב. סטודנטים מצטיינים יכולים ללמוד בלשנות חישובית בשיתוף עם המחלקה למדעי המחשב, האפשר לבוגרי התוכנית לא רק המשך בעבודה מחקרית אלא גם בעבודה יישומית (לדוגמה עיבוד שפה טבעית).


תחומי המחקר:


המחקר התיאורטי בבלשנות עוסק בבניית מודל מופשט של היכולות הלשוניות של המוח, הכוללות יצירת מבנה המשפט (תחביר), משמעות המשפט (סמנטיקה), משמעות המילים (לקסיקון), הגיית המילים (פונטיקה ופונולוגיה), רכישת לשון ע”י ילדים, בלשנות חישובית ונוירו-בלשנות.