$$Events$$

01 ספט' 2022
19:00


אם אתן ואתם בוגרי תואר ראשון המתעניינים בתחומים המחברים בין רוח, טבע וחברה, תרבויות, קהילות, דתות, דיאספורות ואומנויות, ובעלי נקודת מבט הומניסטית, רחבת יריעה, מאתגרת וביקורתית – מקומכם במרחב הפקולטי "מבטים מן המזרח".

אם אתם רוצים ללמוד ולהיות שותפים בקידום, פיתוח ויצירת מערך אפיסטמולוגי המפתח את קטגורית "המזרח" בהקשרים מגוונים ורחבים מאד, שיהווה בסיס לבניית שפות מחקריות שתצענה אפשרויות חדשות לחקר האזורי, המקומי והגלובלי, ובאותו זמן לאתגר מונחים אלו עצמם – אנחנו מחפשים אתכם במרחב "מבטים מן המזרח," בעולם המתקדם למזרח התיכון העתידני.​


1/9 מפגש מקוון לקראת פתיחת התוכנית:​​

קישור למפגש ב-zoom »

Meeting ID: 844 1884 7469
Passcode: 768110 ​

באירוע ישתתפו: 

פרופ' חביבה פדיה

ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי

פרופ' סארה אבו-כף

פרופ' סראב אבו רביעה

הופעת אורח של יאיר דלאל


על התוכנית​​:

· המרחב הפקולטי מציע תוכנית חוצת-דיסציפלינות לתואר שני, המכשירה תלמידים למחקר רב־תחומי מעמיק בהיסטוריות, תרבויות ונקודות המגע שבין פילוסופיה, אתיקה ומדע.

· התוכנית תעסוק בסוגיות חתך הנוגעות ל"דרום" ול"מזרח" מראשית האסלאם ועד ימינו, בהיסטוריות של יהדות ואסלאם הממוקמות במזרח התיכון, בדיון משולב בספרויות, מוזיקה, אומנות, תיאולוגיה, הלכה, טראומה, זהות, אנתרופולוגיה ולימודי סביבה, ובשילוב תפיסות קהילתיות, שימור סביבתי ושימור זיכרון כבסיס ליצירה חדשה ולאופקי עתיד מתחדש.

· בתוכנית יפעלו מעבדה עירונית, סדנת "נאת המדבר," וסדנאות במרוקו ובמפרץ.

· התוכנית מיועדת לקבוצה קטנה שתקבל מלגות, ליווי צמוד בכתיבה, ותשתתף בעיצוב האינטלקטואלי והאקטיביסטי של התוכנית.

· תוכנית הלימודים תותאם לנושאי המחקר והפעילות של הסטודנטים.

· חלק מהלימודים ייערכו באופן פרונטלי וחלקם בזום.

· אופני הלימוד והחקר יאפשרו הרחבת גבולות הביטוי האקדמי כך שיכללו גם תוצרים אמנותיים, ספרותיים, וקולנועיים.

· סטודנטיות.ים שימצאו מתאימים יעברו למסלול משולב לדוקטורט.  

 

לפרטים פנו לרכזת התוכנית ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי: hercen@bgu.ac.il