הגדרת מדפסות ציבוריות בWindows XP

הוראות אלו מתאימות למשתמשי הרשת באוניברסיטת בן גוריון שיש להם חשבון במערכות המחשוב של האוניברסיטה, (bgu-users).

 • יש לבצע את הפעולות הבאות:ללחוץ על Start לבחור run מהתפריט שנפתח ולרשום את הכתובת הבאה:
  eshel.campus.ad.bgu.ac.il\BW-Students\\
 • וללחוץ OK.

 • כתוצאה מפעולה זו ייפתח החלון הבא:

 • בשדה הנקרא: User Name יש לכתוב bgu-users\username
  כאשר שם המשתמש שלכם מחליף את המילה
  username .
  לדוגמה, אם שם המשתמש שלכם הוא
  ploni אזי יש לכתוב: bgu-users\ploni.
  (שימו לב לעובדה שהשם המזהה את קבוצת מחשבי האוניברסיטה
  bgu-users חייב להופיע לפני שם המשתמש שלכם.
 • בשדה הנקרא: Password יש להקליד את סיסמתכם באוניברסיטה וללחוץ OK כמתואר בתמונה הבאה:


 • לכמה שניות תופיע הודעה על ביצוע תהליך התחברות למדפסת ולאחר מכן
  ייפתח חלון המראה את תור ההדפסה הרצוי כמתואר בתמונה הבאה:

 • הופעה של חלון תור הדפסה זה מעידה על כך שהתחברתם בהצלחה למדפסת.
 • כדי לשלוח קובץ להדפסה יש לגשת מתוך היישום שממנו רוצים להדפיס לתפריט:
  "קובץ" ולבחור מתוכו: "הדפסה" ובחלון ההדפסה יש לבחור במדפסת ששמה:
  \\eshel.campus.ad.bgu.ac.ill\BW-Students
 • כפי שמופיע בתמונה הבאה המדגימה הדפסה מתוך Word.


בהצלחה© מדור תמיכת מחשוב