רשימות תפוצה דינמיות Dynamic MassMail

רשימות התפוצה הדינמיות מתוחזקות ע"י אגף מחשוב ומערכות מידע ונגזרות באופן דינמי

ממערכות המידע הארגוניות.
השימוש ברשימות תפוצה אלה ובכלי ההפצה הנלווים להם הינו על פי ההרשאות הנקבעות
ע"י הנהלת האוניברסיטה.
 
הפצת דואר בתפוצה רחבה הינה לצורך העברת מידע הקשור לפעילות המוסד בלבד.
חל איסור מוחלט על שימוש באמצעי זה לצרכים פרטיים או ציבוריים שאינם קשורים לפעילות האוניברסיטה,
אלא אם כן ניתן אישור לכך על ידי ההנהלה.
הפרה של הוראה זו מהווה עילה לעבירה משמעתית.
הודעות המכילות "דבר פרסומת" על פי חוק התקשורת (חוק ה"ספאם") חייבות להשלח כ"פרסומת" (אופציה בתהליך משלוח ההודעה). הודעות אלו יכילו את המילה "פרסומת" בכותרת ויגיעו רק למשתמשים שאישרו קבלת דבר פרסומת מהאוניברסיטה.
 

כללי הרשאה 

להלן כללי ההרשאה כפי שנקבעו ע"י הנהלת האוניברסיטה וע"י הועדה למדיניות המחשוב.
  •  הרשאה להפצת הודעות לכלל האוכלוסייה
    (סגל אקדמי, סגל מינהלי וסטודנטים) ניתנים לבעלי התפקידים הבאים בלבד:
    פורום נמ"ר, דיקנים, סמנכ"לים/מנהלי אגפים ומקביליהם.
  • הרשאה לכלל אוכלוסיית הסטודנטים – לדיקאן הסטודנטים.
  • לכל מנהל יחידה ניתנת הרשאה להפצת דואר אלקטרוני לכל עובדי יחידתו.
  • לכל ראש יחידה אקדמית/רמ"ן ניתנת הרשאה להפצת דואר לכלל הסטודנטים הרשומים ביחידתו.
  • לכל מרצה ניתנת הרשאה לשליחת דואר אלקטרוני לכלל הסטודנטים הרשומים לקורסים שבהם הוא מוגדר כמרצה הקורס במערכת מינהל תלמידים.

לפרטים

לפרטים ניתן לפנות לממ"ח מערך המחשוב, מר שמואל גרובר
shmuel@bgu.ac.il
טלפון:
(646)1515
 
להפצת הודעות Mass mail לחץ כאן