שירות CITRIX הוחלף בשירות אחר להרצת תוכנות מרחוק

לפרטים על  הרצת תוכנות מרחוק יש לגשת לקישור להלן 


 
 ​