נוהל השימוש במשאבי תיקשוב מפורסם באתר ארגון ושיטות ומתעדכן מעת לעת 

להלן הקישור לנוהל זה