השרות זמין רק מרשתות האוניברסיטה 

כניסה למערכת מהכתובת: https://apps.bgu.ac.il

בחלון שיופיע בפנינו נלחץ על Next

apps1.png
 

בחלון הבא נרשום את שם המשתמש והסיסמה ונלחץ על Sign in

apps2.png

בחלון הבא ניתן ללחוץ על Start Tour בכדי להכיר את מרכיבי המערכת
או לדלג על שלב זה בלחיצה על Skip this tour.
apps3.png


 

בשלב הבא יפתח בפנינו חלון האפליקציות שלנו (דוגמה מתוארת באיור הבא)
apps4.png


בחלון זה נוכל לבצע מס' פעולות:
כאשר נעביר את מצביע העכבר על סמל תוכנה ונלחץ על  apps5.png
  apps6.png
יתקבל בפנינו תפריט פעולות. בתפריט זה נוכל לבחור באפשרויות הבאות:

apps7.png


Remove – יסיר את התוכנה מהרשימה (ניתן להחזיר בהמשך).
Make Favorite – הוספה לתוכנות המועדפות לגישה מהירה.
Move to Bottom/Top – הזזת התוכנה לתחילת הרשימה או לסופה.
Launch – להפעלת התוכנה (ניתן גם בלחיצה ישירה על סמל התוכנה).

הפעלת תוכנה:
לאחר בחירה בתוכנה כלשהי, יופיע חלון המאפשר לנו לבחור בין שתי אפשרויות:
(הערה: ניתן תמיד לשנות את הבחירה בתפריט preferences במערכת).


 apps8.png

Browser – יאפשר לנו גישה לכונן S בלבד
View – יאפשר לנו גישה לכוננים האישיים במחשב שלנו.
(בכדי לעבוד בדרך זו יש להתקין קובץ במחשב האישי לפני תחילת העבודה !
להורדת הקובץ יש ללחוץ על הקישור המופיע בדף זה (Install the Horizon Client).
בעת התקנת הקובץ יש לאשר את בקשת התוכנה להתקנה והפעלה
בלחיצה על לחצן Allow  (דוגמאות מצורפות).


apps9.png
apps10.png

בהפעלה ראשונה באפשרות View אחרי התקנת הקובץ
יש לסמן  את האפשרות "זכור את הבחירה שלי........"
וללחוץ על "הפעל את היישום".

apps11.png

 בהצלחה​