כל ההודעות

כותרת
  
תאריך פרסום
  
לאור המעבר להוראה מקוונת בלבד, שירות VPN בשימוש בטוקן לוגי, זמין לכל חברי הסגל והסטודנטים, בחינם, עד להודעה חדשה14/03/2020
מתאריך 08.04.2019 לא ניתן יותר לרכוש רישיון תמידי/קבוע עבור התוכנה Adobe Acrobat Professional 201708/04/2019