​להוביל זה לשאוף למצוינות. הרצון לגלות, לחקור ולהתקדם מנחה את החוקרים ואת הסטודנטים שלנו בדרך הייחודית של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, דרך בה המצוינות היא במרכז. אווירת הקמפוס הייחודית, מעבדות המחקר המתקדמות, החוקרים והמרצים בעלי השם בתחומם הופכים את האוניברסיטה למרכז משגשג של איכות ומצוינות, הנמצא בתהליך צמיחה והתפתחות מתמיד. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מציעה תוכניות ייחודיות עם תנאים מעולים לסטודנטים מצטיינים לכל התארים. התוכניות משלבות, בחלק מהמקרים, מלגות שכר לימוד גבוהות.​

תואר ראשו​ן + תואר שני ב-4 או ב-5 שנים בלבד!
סטודנטים מצטיינים יכולים להתחיל את הלימודים לתואר השני כבר בסמסטר האחרון לתואר ה​ראשון, לצבור נקודות זכות לתואר ולסיים את התואר השני ברצף (בתכנית לימודים תלת-שנתיות ניתן להתחיל את לימודי התואר השני כבר בסמסטר השישי ובתכנית ארבע-שנתיות כבר בסמסטר השמיני).