כלים מדעיים במעבדה

הפקולטה למדעי הטבע מובילה ומקדמת את המחקר בתחומי מדעי הטבע: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה,
מדעי החיים ומדעי כדור הארץ והסביבה.

מטרת התכנית היא לתת כלים לסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון ולשלבם במחקר, לקראת לימודים לתארים מתקדמים.
כמו כן, החשיפה לפעילות מחקרית, במהלך לימודי תואר ראשון, תוך הצטרפות לקבוצות מחקר של חברי סגל בפקולטה,
תקדם את הפעילות המחקרית בפקולטה למדעי הטבע.

משתתף בתכנית יוכל לסיים תואר ראשון ותואר שני במשך 9 סמסטרים. 

התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים, הלומדים בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ונמצאים בשנת
הלימודים השנייה או השלישית לתואר הראשון בתכנית תלת שנתית, או בשנת הלימודים השלישית או הרביעית לתואר
ראשון בתכנית ארבע שנתית.

המחקר שיבוצע, יוכל להוות בסיס למחקר העתידי בתואר השני. תלמידים שימשיכו לתואר שני יוכלו להשלים את עבודת המחקר
הדרושה ולסיים את לימודיהם בשלושה סמסטרים. 

התכנית מאפשרת להירשם לקורסים לתואר שני במהלך לימודי התואר הראשון ולהתקבל לתואר שני.

המשך השתתפות בתכנית מותנת בקבלת אישור זכאות לתואר ראשון, בתום שנה/ות הלימוד התקניות של התואר הראשון

מועמדים שיתקבלו לתכנית יקבלו מלגת הצטיינות שנתית לקראת התואר השני. מקבלי מלגת ההצטיינות שלא יסיימו תואר שני באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, יידרשו להחזיר את המלגה. 

הגשת מועמדות לקבלה לתכנית תתבצע על-פי קול קורא באתר הפקולטה למדעי הטבע לקראת כל סמסטר.

לפרטים ומידע נוסף על תכנית זו יש לפנות לאחת ממחלקות מדעי הטבע.