תכניות משולבות
 
 
בית הספר לרפואה על שם גולדמן מציע לסטודנטים לרפואה מספר מסלולים המשלבים תארים נוספים. ניתן לראות פירוט לגבי התכניות השונות בשנתון.

המסלול לתואר כפול - הנדסה ביורפואית ורפואה:

הרפואה המודרנית הופכת למורכבת יותר בצד האבחנתי והטיפולי עקב הידע הנצבר ומורכבות השיטות, הציוד והמכשור המשמשים לטיפול ולאבחנה. בד בבד עם הקצאה של משאבים רבים יותר בתחום הרפואה והבריאות ע"י גופים ציבוריים ופרטיים, גובר והולך הצורך בכוח אדם מיומן המבין לעומק את צרכי הרפואה וכן את הכלים ההנדסיים החדשים העומדים לרשות הרופאים. 
מסלול לימודים חדש זה, משותף למחלקה להנדסה ביורפואית ובית הספר לרפואה בפקולטה למדעי הבריאות ומיועד למספר מצומצם של סטודנטים מצטיינים, אשר מעוניינים לשלב לימודי הנדסה ורפואה.
המסלול מקנה לבוגריו שני תארים: בהנדסה ביורפואית (מוסמך B.Sc) וברפואה (MD) וזאת לאחר 9 שנות לימוד בלבד במקום 11 שנים. ייעודו הינו הכשרת טובי הרופאים - מהנדסים בעלי ידע מעמיק הן בהנדסה והן ברפואה, אשר יוכלו לטפל בחולים במקצועיות וכן להוביל מחקרים, פיתוחים ויישומים הנדסיים.
פרטים מלאים בשנתון.
 

תואר שני בבריאות הציבור – MPH:

בשונה מבעבר, סטודנטים רבים לרפואה מגדירים כבר בשלב מוקדם של לימודיהם, את כיווני התעניינותם העיקריים לאחר סיום לימודיהם. חלקם לומדים במסלולים מקבילים בפקולטה למדעי הבריאות (M.D.-M.Med.Sc,, M.D.-Ph.D.), או מחוץ לפקולטה (לדוגמא:M.D.-M.H.A. ) להלן: המסלול המשולב.

בעולם הרפואה הקלינית, מתעצמת כיום ההכרה ברפואה המונעת כנדבך מרכזי בעשייה היומיומית. כמו-כן, לשם טיוב העשייה הקלינית, נדרש הרופא השואף להתעדכן באופן תדיר במחקרים ולדעת להעריכם כראוי. על מנת לקדם את הידע הרפואי, נדרש הרופא לעסוק במחקר יישומי במסגרת עבודתו הקלינית.

תכנית משולבת של .
M.D.-M.PH תאפשר לסטודנטים לרפואה להעמיק את יכולתם העתידית במחקר קליני ובאפידמיולוגיה יישומית. התכנית נותנת דגש, בפרט במסלולים הקליניים, להיבטים יישומיים ומחקריים של הרפואה המונעת. כמו-כן, ירכשו התלמידים כלים של ראייה רחבה ורב-תחומית, אשר יסייעו לבוגרי התכנית במסגרת התמחותם הקלינית. סטודנטים אלו עשויים יהיו לבחור בעתיד בהתמחות בבריאות הציבור, ותואר M.PH. נדרש לצורך ההתמחות בתחום זה. יש לציין כי תואר M.PH. מוכר גם לצורך התמחות על, במנהל רפואי, על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל.

תכנית הלימודים מיועדת לתלמידי בית הספר לרפואה המעוניינים לרכוש מיומנות בתחום המחקר הקליני והיישומי, וללמוד על הגישה הקהילתית להתמודדות עם בעיות בריאות. התכנית מציעה מקצועות מתחום האפידמיולוגיה, ביו-סטטיסטיקה ונושאים נוספים שהעוסקים בתחום של בריאות הציבור נדרשים להם (בתחומים החברתיים, הכלכליים והמשפטיים). התכנית מציעה רכישת תואר נוסף, המוכר לצורך התמחות בבריאות הציבור ובמנהל רפואי.
 
 
מסלול ישיר למחקר (להלן MD/Ph.D)
 
מטרת המסלול הישיר לתואר MD/Ph.D להכשיר מספר מצומצם של תלמידים מצטיינים לקריירה המשלבת מחקר רפואי ברמה גבוהה עם פעילות קלינית מקבילה. בפקולטה למדעי הבריאות קיימת ועדה לענייני סטודנטים הלומדים לתואר MD/Ph.D . תפקיד הוועדה למיין את הסטודנטים ולקבוע  מסלולם על פי הקווים המנחים המפורטים מטה.
התלמיד ירשם למסלול הישיר במהלך הסמסטר השני של שנת הלימודים השלישית או הרביעית ללימודי הרפואה. התלמיד ייטול שתי שנות חופש מלימודי הרפואה, בתום שנת הלימודים השלישית או הרביעית בבית הספר לרפואה, כדי להקדיש את מלוא זמנו למחקר לתואר Ph.D. הצעת המחקר לדוקטורט תוגש במהלך השנה השניה, ולא יאוחר מסוף החדש האחרון של הסמסטר הרביעי של לימודי ה- Ph.D. על התלמיד לעמוד בבחינת המועמדות זמן קצר אחר כך. הועדה לענייני סטודנטים הלומדים לתואר MD/Ph.D תמנה ועדה מקצועית מלווה לכל סטודנט (שני חברי סגל מתחום מחקר קרוב) אשר תלווה את התלמיד במהלך לימודי ה- Ph.D. (ועדה מלווה).

הסטודנט יבחן על תוצאות מחקרו (בחינת מועמדות ) בנוכחות חברי הוועדה המלווה, המנחה ובוחן חיצוני לפי כללי האוניברסיטה. עמידה בבחינה תזכה את התלמיד בתואר M.Med.Sc . הציון הסופי יקבע על פי ציוני הקורסים ותוצאות הבחינה, כמקובל לגבי תלמידי המסלול הישיר באוניברסיטה. 

אם התלמיד מוכן להגיש את הצעת תכנית המחקר כבסיס לבחינת מועמדות כבר אחרי השנה הראשונה, ישוחרר מהגשת תמצית הצעת מחקר מוקדמת.
בתום השנה השניה תערך בקרת אקדמית על ידי ועדת  MD/Ph.D
  אשר מטרתה לתכנן את המשך המסלול. באם מצבו האקדמי של התלמיד מצדיק זאת, יוכל התלמיד לשוב ללימודי הרפואה. באם תמצא הועדה לנכון, יהיה על התלמיד להאריך את חופשתו מלימודי הרפואה בשנה נוספת, כאשר החלטת הוועדה מחייבת.
התלמיד יגיש דו"ח ביניים לחברי הוועדה המלווה כשנה מיום בחינת המועמדות וייפגש עמם לדווח על התקדמות מחקרו.
הוועדה תיפגש עם התלמיד לקראת סיום הדוקטורט לפי הנדרש.
במסגרת הלימודים במסלול הישיר יידרש התלמיד להשלים 21 נקודות של לימודי מוסמכים ו-6נקודות של לימודי דוקטורט אשר לא יוכרו לצורך לימודי הרפואה.
במהלך הלימודים יקבל התלמיד מלגה על פי הכללים הנהוגים לגבי תלמידים הלומדים במסלול הישיר לדוקטורט באוניברסיטה.
על התלמיד יהיה לסיים את עבודת ה- Ph.D
ולהגיש את התזה עד תחילת  הסטז'.
התלמיד יהיה פטור מהגשת עבודת גמר לתואר MD
.