ללמוד רפואה בפקולטה המבוקשת ביותר בישראל​

 לוח זמנים לקראת פתיחת הרשמה לבית הספר לרפואה לשנה"ל תש"פ:

20.1.2019 פתיחת הרשמה

15.3.2019 סיום הרשמה (בחצות)

22.3.2019 מועד אחרון להגשת מסמכים (קו"ח, המלצות, גיליון ציונים  לבעלי רקע אקדמי). מועמדים שלא יגישו את המסמכים עד למועד זה תיפסל מועמדותם על הסף.

18-19.4.2019 מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית (תכנית נתיב לאקדמיה מחזור אביב לא מיועדת לנרשמים לרפואה לתש"פ)

24-29.5.2019, 7.6.2019, 13.6.2019,  17.6.2019, 18.6.2019 מועדי הבחינה הממוחשבת 

בקשות לשינוי מועד בחינה בין מועמדים באמצעות קבוצת הפייסבוק הייעודית שתיפתח לשם כך תתקבלנה עד 14.5.2019 בלבד

23.6-19.7.2019 מועדי הראיונות האיש​יים.

8-26.9.2019 קורס קיץ חובה למתקבלים החדשים

מועמדים לרפואה חייבים להתאים את לוח הזמנים שלהם ללוח הזמנים שנקבע ע"י ביה"ס.

פירוט נרחב של תנאי ההרשמה, לוח זמנים ומועדים נמצא בידיעון למועמדים תש"פ ​>>


​​תכנית הלימודים השש-שנתית בביה"ס לרפואה ע"ש גולדמן​
תכנית הלימודים השש שנתית מתבססת מראשיתה על עקרונות הלמידה תוך שרות, על הלמידה העצמאית ועל אינטגרציה בין מקצועות מדעי היסוד, מדעי ההתנהגות, בריאות הציבור והרפואה הקלינית. התלמיד נפגש כבר מראשית השנה הראשונה עם מגוון של חולים ורוכש מיומנויות קליניות בסיסיות תוך יישום חומר מדעי שלמד.
בשנים הראשונות נערכים הלימודים הקליניים במסגרות מגוונות כגון: מרפאות קהילתיות, תחנות לבריאות המשפחה ("טיפת חלב"). מחלקה לרפואה תעסוקתית, מרכזי שיקום, בתי  אבות, חדרי לידה, מחלקות האשפוז והמכונים האמבולטוריים בבית-החולים.

התכנית הקלינית המוקדמת הנה ייחודית לבית-הספר לרפואה בבאר-שבע. מטרתה לחשוף את הסטודנטים לאנשים בריאים וחולים כאחד בגילאים שונים ובמקומות שונים, כדי ללמוד על השינויים העוברים על האדם במעגל החיים. הסטודנט ילמד לבצע ראיונות מתאימים לפני גיל ומצב המרואיין, ויכיר גורמים הקשורים לבריאות כגון גורמי סיכון, תפקוד, שירותי בריאות, ועוד.

בשנות הלימוד הקליניות (החל משנה ד') נעשית הרחבה והעמקה של הפעילויות במסגרות הללו. החשיפה הקלינית, משולבת במדעי היסוד לאורך כל השנים, תוך מתן הזדמנויות ליישום מהיר של החומר הנלמד. מדעי היסוד הרפואיים: ביוכימיה, אנטומיה,  פיזיולוגיה, פתולוגיה, סוציולוגיה ופסיכולוגיה ועוד, נלמדים על-פי מערכות הגוף וסביב בעיות חולי ובריאות של האדם. התלמיד נדרש לפתח חוש אינטגרציה בין המדעים השונים, לרכוש ולהציג כושר פתרון בעיות ויכולת יישום של החומר הנלמד. באופן זה מתייחס בית-הספר לרפואה להיבטים של חולי ובריאות מתוך מבט פסיכו-ביולוגי רחב תוך התייחסות אנושית רחבה לבעיות הבריאות המתגלות לרופא.​


הצג הכל
הסתר הכל