ללמוד רפואה בפקולטה המבוקשת ביותר בישראל​

עדכון מיום 17.5.2020 בנושא מיונים לביה"ס לרפואה: 

התפרצות מגפת הקורונה הביאה לכך שלא ניתן לבצע את תהליך הקבלה לבית הספר לרפואה, כפי שהתקיים בשנים האחרונות, ולפיכך, יחולו בו השינויים שלהלן:

  1. ​​כפי שהודענו המבחנים הממוחשבים לא מתקיימים. התהליך יתבסס, לפיכך, על ציון הסכם  הנדרש בתנאי הקבלה (ציוני הבגרות והמבחן הפסיכומטרי) ועל שני ראיונות אישיים.
  2. מבין כלל המועמדים, יוזמנו לריאיונות אישיים המועמדים אשר ציון הפסיכומטרי והסכם שלהם הם הגבוהים מבין כלל המועמדים שעברו את תנאי הסף, תוך קידום הנגישות לתושבי הנגב. לריאיון השני המועמדים שציוניהם בריאיון הראשון היו הגבוהים ביותר.
  3. הראיונות צפויים להתחיל (ככל שלא יחולו שינויים) ב 19.7.2020 וימשכו כ 5 שבועות​


 לוח זמנים לנרשמים לבית הספר לרפואה לשנה"ל תשפ"א:

19.1.2020 פתיחת הרשמה מקוונת

8.3.2020 סיום הרשמה מקוונת (בחצות)

15.3.2020 מועד אחרון להגשת טופס מקוון של קורות חיים וגיליונות ציונים מלימודים אקדמיים קודמים. מועמדים שלא יגישו את המסמכים עד למועד זה תיפסל מועמדותם על הסף.

15.5.2020 מועד אחרון להגשת תוצאות בגרויות חורף וטפסי המלצה מקוונים .  מועמדים שלא יגישו טפסי המלצה או שלא יתעדכנו בגרויות חורף במערכת הממוחשבת עד למועד זה תיפסל מועמדותם על הסף.

6-7.4.2020 מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית 

(תכנית נתיב לאקדמיה מחזור אביב לא מיועד לנרשמים לרפואה לתשפ"א )

מבחני מיון ממוחשבים:

משבר הקורונה יצר נסיבות של כוח עליון המשבשות את שגרת החיים של אזרחי המדינה, ויוצרות מניעות לקיום פעולות ותהליכים רבים. בתוך כך- לצערנו מונע המשבר את קיום הבחינות הממוחשבות אשר היוו כלי למיון לפקולטה למדעי הבריאות ולבית הספר לרפואה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ובחינות אלו לא תתקיימנה.

לחוסר האפשרות לקיום בחינות ממוחשבות יש מספר השלכות על תהליך המיון, והאוניברסיטה בוחנת ונערכת בימים אלו  לחלופת מיון שונה אשר תתבסס על ציוני הסכם והפסיכומטרי של המועמדים, תנאי הסף הנוספים (רמה באנגלית, רמה בעברית לחייבים וכו') ועל ראיונות אישיים, אשר תגובש לאחר חופשת הפסח .

מועמדים שזומנו לבחינה קיבלו הודעת ביטול. 

אנו מקווים לימים טובים במהרה לכולנו, ומאחלים בריאות טובה ואיתנה.

​​מועד קורס קיץ חובה למתקבלים החדשים יפורסם בהקדם.

מועמדים לרפואה חייבים להתאים את לוח הזמנים שלהם ללוח הזמנים שנקבע ע"י ביה"ס.

פירוט נרחב של תנאי ההרשמה נמצא בידיעון למועמדים תשפ"א ​>>

ט.ל.ח

​​תכנית הלימודים השש-שנתית בביה"ס לרפואה ע"ש גולדמן​
תכנית הלימודים השש שנתית מתבססת מראשיתה על עקרונות הלמידה תוך שרות, על הלמידה העצמאית ועל אינטגרציה בין מקצועות מדעי היסוד, מדעי ההתנהגות, בריאות הציבור והרפואה הקלינית. התלמיד נפגש כבר מראשית השנה הראשונה עם מגוון של חולים ורוכש מיומנויות קליניות בסיסיות תוך יישום חומר מדעי שלמד.
בשנים הראשונות נערכים הלימודים הקליניים במסגרות מגוונות כגון: מרפאות קהילתיות, תחנות לבריאות המשפחה ("טיפת חלב"). מחלקה לרפואה תעסוקתית, מרכזי שיקום, בתי  אבות, חדרי לידה, מחלקות האשפוז והמכונים האמבולטוריים בבית-החולים.

התכנית הקלינית המוקדמת הנה ייחודית לבית-הספר לרפואה בבאר-שבע. מטרתה לחשוף את הסטודנטים לאנשים בריאים וחולים כאחד בגילאים שונים ובמקומות שונים, כדי ללמוד על השינויים העוברים על האדם במעגל החיים. הסטודנט ילמד לבצע ראיונות מתאימים לפני גיל ומצב המרואיין, ויכיר גורמים הקשורים לבריאות כגון גורמי סיכון, תפקוד, שירותי בריאות, ועוד.

בשנות הלימוד הקליניות (החל משנה ד') נעשית הרחבה והעמקה של הפעילויות במסגרות הללו. החשיפה הקלינית, משולבת במדעי היסוד לאורך כל השנים, תוך מתן הזדמנויות ליישום מהיר של החומר הנלמד. מדעי היסוד הרפואיים: ביוכימיה, אנטומיה,  פיזיולוגיה, פתולוגיה, סוציולוגיה ופסיכולוגיה ועוד, נלמדים על-פי מערכות הגוף וסביב בעיות חולי ובריאות של האדם. התלמיד נדרש לפתח חוש אינטגרציה בין המדעים השונים, לרכוש ולהציג כושר פתרון בעיות ויכולת יישום של החומר הנלמד. באופן זה מתייחס בית-הספר לרפואה להיבטים של חולי ובריאות מתוך מבט פסיכו-ביולוגי רחב תוך התייחסות אנושית רחבה לבעיות הבריאות המתגלות לרופא.​


הצג הכל
הסתר הכל