ללמוד רפואה בפקולטה המבוקשת ביותר בישראל​


לוח זמנים לנרשמים לבית הספר לרפואה לשנה"ל תשפ"ב:


» 17.1.2021 - פתיחת הרשמה מקוונת

» 24-25.3.2021 - מועד אחרון לבחינה הפסיכומטרית 
תוכנית נתיב לאקדמיה מחזור סתיו תשפ"א בלבד (המחזור שהתחיל באוקטובר 2020) רלוונטי לנרשמים לרפואה לתשפ"ב.

» 4.4.2021 - סיום הרשמה מקוונת

» 11.4.2021 - מועד אחרון להגשת טופס מקוון של קורות החיים, גיליונות ציונים מלימודים קודמים, בגרויות חורף וטופסי המלצה מקוונים. מועמדים שלא יגישו את המסמכים עד למועד זה תפסל מועמדותם על הסף.

» 2-25.5.2021 - מבחני מיון ממוחשבים

»​  20.6-23.7.2021 - ראיונות אישיים

​מועמדים לרפואה חייבים להתאים את לוח הזמנים שלהם ללוח הזמנים שנקבע ע"י בית הספר.


תהלי​ך המיון לקבלה לרפואה:


תהליך המיון לקבלה לבית הספר לרפואה כולל שלושה שלבים:

  1. עמידה בתנאי סף של ציון סכם ומבחן פסיכומטרי כפי שמתעדכנים מידי שנה בשנה.

  2. מעבר מבחן ממוחשב

  3. מעבר שני ראיונות אישיים

  • מועמד העומד בתנאי הסף כפי שמפורסמים באתר, יהיה זכאי לעבור לשלב המבחן הממוחשב.

  • קישור לקביעת מועד לביצוע המבחן יישלח למועמדים המתאימים על ידי מדור רישום.

  • המבחן כרוך בתשלום (​295 ש"ח) אשר ישולם ישירות לחברת תיל במקביל לקביעת המועד לבחינה. בשל מגבלות הקורונה, המבחן הממוחשב ייערך השנה במתכונת מקוונת, ויתבצע תחת השגחה, תוך שמירה על כללי טוהר הבחינות.

  • לקראת הגעת המועד לביצוע המבחן הממוחשב, יישלח למועמדים קישור לתשלום לחברת תיל וכן קישור דרכו יתחברו לאתר בו ייערך המבחן. ​​לראיונות יזומנו המועמדים בעלי הציונים הגבוהים במבחן הממוחשב.

  • ייתכן שמגפת הקורונה תביא לכך שלא ניתן יהיה לבצע את תהליך הקבלה לבית הספר לרפואה, כפי שהתקיים טרום המגפה. במידה וכך יהיה תצא הודעה מסודרת עם השינויים הצפויים.


  • פירוט נרחב של תנאי ההרשמה נמצא בידיעון למועמדים תשפ"ב »

ט.ל.ח

​​

​תוכנית הלימודים השש​-שנתית בביה"ס לרפואה ע"ש גולדמן​


תוכני
ת הלי​מודים השש שנתית מתבססת מראשיתה על עקרונות הלמידה תוך שרות, על הלמידה העצמאית ועל אינטגרציה בין מקצועות מדעי היסוד, מדעי ההתנהגות, בריאות הציבור והרפואה הקלינית. התלמיד נפגש כבר מראשית השנה הראשונה עם מגוון של חולים ורוכש מיומנויות קליניות בסיסיות תוך יישום חומר מדעי שלמד.

בשנים הראשונות נערכים הלימודים הקליניים במסגרות מגוונות כגון: מרפאות קהילתיות, תחנות לבריאות המשפחה ("טיפת חלב"). מחלקה לרפואה תעסוקתית, מרכזי שיקום, בתי  אבות, חדרי לידה, מחלקות האשפוז והמכונים האמבולטוריים בבית-החולים.

התוכנית הקלינית המוקדמת הנה ייחודית לבית-הספר לרפואה בבאר-שבע. מטרתה לחשוף את הסטודנטים לאנשים בריאים וחולים כאחד בגילאים שונים ובמקומות שונים, כדי ללמוד על השינויים העוברים על האדם במעגל החיים. הסטודנט ילמד לבצע ראיונות מתאימים לפני גיל ומצב המרואיין, ויכיר גורמים הקשורים לבריאות כגון גורמי סיכון, תפקוד, שירותי בריאות, ועוד.

בשנות הלימוד הקליניות (החל משנה ד') נעשית הרחבה והעמקה של הפעילויות במסגרות הללו. החשיפה הקלינית, משולבת במדעי היסוד לאורך כל השנים, תוך מתן הזדמנויות ליישום מהיר של החומר הנלמד. מדעי היסוד הרפואיים: ביוכימיה, אנטומיה,  פיזיולוגיה, פתולוגיה, סוציולוגיה ופסיכולוגיה ועוד, נלמדים על-פי מערכות הגוף וסביב בעיות חולי ובריאות של האדם. התלמיד נדרש לפתח חוש אינטגרציה בין המדעים השונים, לרכוש ולהציג כושר פתרון בעיות ויכולת יישום של החומר הנלמד. באופן זה מתייחס בית-הספר לרפואה להיבטים של חולי ובריאות מתוך מבט פסיכו-ביולוגי רחב תוך התייחסות אנושית רחבה לבעיות הבריאות המתגלות לרופא.​

הצג הכל
הסתר הכל