תנאי קבלה

✪ לחצו להצגת תנאי הקבלה העדכניים למדעי המעבדה הרפואית »​

תוכנית הלימודים במסגרת בית הספר למדעי המעבדה הרפואית​ תואמת את דרישות המל"ג לתואר ראשון  בקדם-רפואה
וקיימת  אפשרות לבוגרי התוכנית להירשם ללימודי רפואה במסגרת ה-4 שנתי במוסד אחר ללא השלמות.


על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, תוכנית הלימודים במסגרות מאושרות כקדם רפואה כוללות את הדרישות הבאות:

 1.  שבעה קורסי הליבה להלן:
  א. ביולוגיה של התא – קורס שנתי בהיקף 4 ש"ס
  ב. ביוכימיה – בהיקף 4 ש"ס
  ג. ביולוגיה מולקולרית – בהיקף 4 ש"ס
  ד. גנטיקה – בהיקף 3 ש"ס
  ה. פיסיולוגיה – בהיקף 4 ש"ס
  ו. מיקרוביולוגיה – בהיקף 4 ש"ס
  ז. סטטיסטיקה – בהיקף 3 ש"ס
 2. קורס באיסוף ופענוח נתונים מדעיים critical analysis reasoning skills בהיקף של 2 ש"ס שיכלול את הנושאים הבאים: חשיבה ביקורתית-ניתוח מאמרים, תכנון מחקר, ניתוח תוצאות מחקר וכתיבת מאמ

 3. פרויקט מחקר מונחה המבוצע ע"י הסטודנט תוך הנחיה מוסדרת בהיקף של 8 ש"ס (4 נק"ז)

 4. קורסי בחירה – על הסטודנט לבחור שני קורסים בסוציולוגיה/אנתרופולוגיה ושני קורסים בפסיכולוגיה בהיקף של 2 ש"ס כל קורס.

בביה"ס למדעי המעבדה הרפואית נלמדים קורסי הליבה כנדרש בסעיף 1:
א. ביולוגיה של התא – קורס שנתי בהיקף 4 ש"ס. בסמסטר א' (477-10054) – 2 ש"ס ובסמסטר  ב' (477-10055 ) – 2 ש"ס.
ב. ביוכימיה א (477-10071) בהיקף 5 ש"ס וביוכימיה ב' (477-10171) – בהיקף 6 ש"ס.
ג. ביולוגיה מולקולרית (477-10101) – בהיקף 6 ש"ס.
ד. גנטיקה כללית ומולקולרית (477-10161) – בהיקף 3 ש"ס.
ה. פיסיולוגיה של האדם (477-10081) בהיקף 6 ש"ס.
ו. בקטריולוגיה (477-11031) – בהיקף 8 ש"ס.
ז. ביוסטטיסטיקה ואפידמיולוגיה א' (477-10021) בהיקף 3.5 ש"ס וביוסטטיסטיקה ואפידמיולוגיה ב' (477-10121 ) בהיקף 3.5 ש"ס.

קורס חשיבה ניסויית (477-13021) בהיקף 1 ש"ס.
חלק גדול מהסטודנטים לוקחים את הקורס בכתיבה מדעית שנלמד בפקולטה במסגרת לימודים לתואר שני בהיקף 1 ש"ס ובכך משלימים את דרישה זו להיקף של 2 ש"ס כנדרש בסעיף 2.

קורס שנתי בהיקף 8 ש"ס - פרויקט מחקר בסמסטר א' (477-10311) בהיקף 4 נק"ז
ופרויקט מחקר בסמסטר ב' (477-10312) בהיקף 4 נק"ז כנדרש בסעיף  3.

במסגרת החובות לתואר במדעי המעבדה הרפואית, על הסטודנט ללמוד 10.5 נק"ז כקורסי בחירה. במסגרת זו יבחרו הסטודנטים ממסלול הקדם רפואה שני קורסים  בסוציולוגיה/אנתרופולוגיה ושני קורסים בפסיכולוגיה בהיקף של 2 ש"ס כל קורס כנדרש בסעיף 4.

כפי שמצוין בתוכנית הלימודים, שבעת קורסי הליבה ופרויקט המחקר הם חלק מתוכנית הלימודים של בית הספר למדעי המעבדה הרפואית והסטודנטים ילמדו אותם במסגרת חובותיהם לתואר. את קורסי הבחירה בנושאי פסיכולוגיה וסוציולוגיה  הסטודנטים יבחרו במסגרת קורסי הבחירה שלהם ממגוון הקורסים המוצעים בנושאים אלו המועברים בפקולטה לרפואה (בבית הספר לרפואה ובבית ספר למקצועות בריאות קהילתיים ע"ש רקנאטי. 


                                                                                  
​​​