​​​​​​


קובץ הסבר על דרכי הגעה ושימוש בהסעות ,בשנים הקליניות .

הסבר להגעה ונסיעה ​​​

טופס חשבון נסיעות ואש"ל 

טופס השלמת פרטים לצורך בקשה להחזר נסיעות
הסבר על רישום מקוון להסעות השונות ,בשנים הקליניות  . 


מדי יום יוצאות הסעות מבאר שבע אל המרכז הרפואי ברזילי ואל ביה"ח אסותא אשדוד, וחזרה. ​​

מצורפים שני קישורים לקובצי הסעות (אחד עבור ברזילי והשני עבור אסותא אשדוד). באחריותו של כל סטודנט להירשם להסעה כדי לשריין לעצמו מקום.

הסעות ברזילי: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wv4XbFKeDpa32c343PQDAFyK4ZNA3K1YLmm1AiIpu4M/edit?usp=sharing

הסעות אסותאhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1emlyzV_mslfxJNGBfibhczFcuuzMZ7DdKeMTIPgXI7k/edit?usp=sharing​​​​  1. הרישום יהיה שבועי, והוא ייסגר ביום שני בבוקרשבוע לפני ההסעה. לאחר מכן הרישום להסעה לשבוע הבא יהיה זמין לקריאה בלבד.
  2. בקובץ תינתן אפשרות להירשם להסעות 8 שבועות קדימה.
  3. סטודנט שלא יירשם להסעה בזמן, יוכל להצטרף אליה על בסיס מקום פנוי בלבד.
  4. בכל קובץ יהיו שני גיליונות: א. הזמנת הסעות עתידית (נתון לעריכה, ומציג 8 שבועות קדימה), ב. פרטי ההסעה לשבוע הבא (לקריאה בלבד).

ניווט בין גיליונות הקובץ:

נראות המעבר בין הגליונות השונים .

 ​​דוגמא לרישום להסעה של שבוע קדימה:

אנא שימו לב שרישום שמות הסטודנטים הוא בטבלה אופקית.

נראות טבלת ההרשמה , הרשמה אופקית  .  ​​​​