​​​​​​​שימו לב! תיקונים בשנתון תשפ"א לתואר שני

במגמה לפסיכולוגיה חברתית סה"כ קורסי הבחירה – 12 נק"ז

במגמה ל​פסיכולוגיה התפתחותית -יש ללמוד את הקורס 101.2.0318 בשנה א' ולא בשנה ב'.​

שנתונים לתואר שני

סוג
  
שם
  
שנתון תשפד תואר שני.pdfשנתון תשפד תואר שני
שנתון תשפג תואר שני.pdfשנתון תשפג תואר שני
שנתון תשפב תואר שני.pdfשנתון תשפב תואר שני
שנתון תשפא תואר שני.pdfשנתון תשפא תואר שני
שנתון תשפ תואר שני.pdfשנתון תשפ תואר שני
שנתון תשעט תואר שני.docxשנתון תשעט תואר שני
שנתון תשעח תואר שני.pdfשנתון תשעח תואר שני
שנתון תשעז תואר שני.pdfשנתון תשעז תואר שני
שנתון תשעו תואר שני.pdfשנתון תשעו תואר שני
שנתון תשעה תואר שני.pdfשנתון תשעה תואר שני
שנתון תשעד תואר שני.pdfשנתון תשעד תואר שני
שנתון תשעג תואר שני.docשנתון תשעג תואר שני
עלון מידע לתואר שני תשפד.pdfעלון מידע לתואר שני תשפד