אפשר להגיש בקשות* לגבי חופשת לימודים, הפסקת לימודים, ובקשה לסגירת התואר במערכת אטלס בקישור הבא: 
https://k2prod.bgu.ac.il/Runtime/Runtime/Form/ATLMainForm/
*בהתאם לנהלים החלים על תואר ראשון. 

​​בקשה להכרה או לפטור בקורס