​​​​​מידע והקלטות מהיום הפתוח לתואר ראשון בפסיכולוגיהopenDayCover.pngקישור להקלטת היום הפתוח​