​ לכל מי שפספס את יום אוריינטציה שהתקיים בתשפ"ג
מצגת יום הכוון תשפג

 המסלול לפסיכולוגיה ביולוגיה