​ לכל מי שפספס את יום אוריינטציה שהתקיים ב-9/9/2020:​​
מצגת יום האוריינטציה תשפ​"א

 המסלול לפסיכולוגיה ביולוגיה