תאריכי רישום ומועד הודעות קבלה  למועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה – שנה"ל תשפ"ד

 מועדים
הרשמה ללימודי תואר שני29.1.23-28.2.23
במגמות חברתית וניסויית:קוגניציה ומח ההרשמה תימשך עד 30.8.23 וקבלת חומרי הרשמה עד 31.8.23.
מועד אחרון לעדכון וקבלת חומר מהמועמדים
 01.03.23 


ראיונותאפריל – מאי – יוני 2022
הודעות למועמדים
2.7.23


מועדי שיבוץ
  המועמדים בתוכנת השיבוץ – שנה"ל תשפ"ד 

*יש להתעדכן בתאריכים הסופיים באתר מערכת השיבוץ

 
מועדים
רישום המועמדים בתוכנת השיבוץ
2.2.23 עד 30.5.23
תקופת דירוג המועמדים
6.6.23 עד 20.6.23
הודעות למועמדים
2.7.23​