תאריכי רישום ומועד הודעות קבלה  למועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה – שנה"ל תשפ"ה

 
מועדים
הרשמה ללימודי תואר שני במגמות קלינית והתפתחותית

11.2.24-1.5.24
במגמות חברתית וניסויית: קוגניציה ומח - ההרשמה תימשך עד 31.7.24
מועד אחרון לעדכון וקבלת חומר מהמועמדים
2.5.24​ 
במגמות חברתית וניסויית: קוגניציה ומח - חומרים יתקבלו עד 1.8.24​
​מומלץ להעביר את מסמכי הרישום בסמוך לביצוע ההרשמה

ראיונותיוני-יולי 2024
הודעות למועמדים
1.8.24


מועדי שיבוץ
  המועמדים בתוכנת השיבוץ – שנה"ל תשפ"ה רלוונטי רק למגמות קלינית והתפתחותית

*יש להתעדכן בתאריכים הסופיים באתר מערכת השיבוץ

 
מועדים
רישום המועמדים בתוכנת השיבוץ
15.2.24 עד 23.6.24
תקופת דירוג המועמדים
1.7.24 עד 21.7.24
הודעות למועמדים
1.8.24​