תאריכי רישום ומועד הודעות קבלה  למועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה – שנה"ל תשפ"ב

 מועדים
הרשמה ללימודי תואר שני17.01.21-18.02.21​​​
מועד אחרון לעדכון וקבלת חומר מהמועמדים
18.02.21


ראיונותאפריל – מאי – יוני 2021
הודעות למועמדים
01.07.21


מועדי שיבוץ
  המועמדים בתוכנת השיבוץ – שנה"ל תשפ"ב​​ 

*יש להתעדכן בתאריכים הסופיים באתר מערכת השיבוץ

 
מועדים
רישום המועמדים בתוכנת השיבוץ
7.2.21 עד 30.5.21
תקופת דירוג המועמדים
הכנסת העדפות ראשונית 3.4.21-7.3.21  דירוג סופי 20.6.21-6.6.21
הודעות למועמדים
1.7.21