תאריכי רישום ומועד הודעות קבלה  למועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה – שנה"ל תשפ"א

 מועדים
הרשמה ללימודי תואר שני19.1.20-20.2.20​​​
מועד אחרון לעדכון וקבלת חומר מהמועמדים
5.3.20
​מועד אחרון להעברת חומר בין מתאמות הקבלה
​9.3.20
ראיונותאפריל – מאי – יוני 2019
הודעות למועמדיםמועד מדויק יתפרסם בקרוב​ ​


מועדי שיבוץ
  המועמדים בתוכנת השיבוץ – שנה"ל תשפ"א​​

 מועדים
רישום המועמדים בתוכנת השיבוץ
2.2.20 עד 28.5.20
תקופת דירוג המועמדים
7.6.20 עד 21.6.20
הודעות למועמדים
2.7.20​​