תאריכי רישום ומועד הודעות קבלה  למועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה – שנה"ל תשפ"ג

 מועדים
הרשמה ללימודי תואר שני23.1.22-23.2.22
ההרשמה למגמות חברתית וניסויית: קוגניציה ומח  עד 30.08.22
מועד אחרון לעדכון וקבלת חומר מהמועמדים
24.2.22


ראיונותאפריל – מאי – יוני 2022
הודעות למועמדים
30.06.22


מועדי שיבוץ
  המועמדים בתוכנת השיבוץ – שנה"ל תשפ"ג​​ 

*יש להתעדכן בתאריכים הסופיים באתר מערכת השיבוץ

 
מועדים
רישום המועמדים בתוכנת השיבוץ
2.2.22 עד 30.5.22
תקופת דירוג המועמדים
6.6.22 עד 20.6.22
הודעות למועמדים
30.06.22