תאריכי רישום ומועד הודעות קבלה  למועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה – שנה"ל תש"פ

 מועדים
הרשמה ללימודי תואר שני20.1.19-20.2.19 ​
* במגמה החברתית והניסויית: קוגניציה ומוח, ההרשמה לתש"פ נמשכת
מועד אחרון לעדכון וקבלת חומר מהמועמדים28.02.19
ראיונותאפריל – מאי – יוני 2019
הודעות למועמדים3.7.19

 

מועדי שיבוץ  המועמדים בתוכנת השיבוץ – שנה"ל תש"פ

 מועדים
רישום המועמדים בתוכנת השיבוץ
1.2.19 עד 28.5.19
תקופת דירוג המועמדים6.6.19 עד 20.6.19
הודעות למועמדים3.7.19​