​​​התנסות בהיבטים המעשיים, התיאורטיים והמתודולוגיים הכרוכים בעריכת מחקר בפסיכולוגיה חשובה, במיוחד לאלו מכם המתכוונים להמשיך לתואר שני בפסיכולוגיה. קורסי התמקדות במחקר אמורים להעניק לסטודנטים ידע ממוקד בתיאוריה ומתודולוגיה מהעת הנוכחית, כמו גם התנסות מעשית בעבודת מחקר. בתום הקורס, על הסטודנט\ית להיות מסוגלת לדון ברמה גבוהה בתיאוריה ובמתודולוגיה הרלבנטיים לתחום המחקר בו התנסתה.

הרשמה לקורסי התמקדות במחקר

לא כולם יוכלו לקחת חלק בקורסי התמקדות במחקר. בכל מחזור יש כ-300 סטודנטים לפסיכולוגיה, בעוד שהמקום במעבדות הוא נמוך מכך משמעותית. בשנים האחרונות, כמות הסטודנטים שהתנסות בקורסי התמקדות במחקר בכל שנה נע בין 150 ל-200, אך מספר זה כולל בתוכו גם סטודנטים משנה ב' וגם משנה ג' (כלומר מתוך כ-600 סטודנטים בקירוב). במילים אחרות, הסיכוי להתקבל לקורסים אלו הוא לעיתים נמוך מ-35%.  

כיצד נרשמים לקורס התמקדות במחקר? פונים למעבדות שהמחקר בהן מעניין אתכם. לעיתים קרובות, נשלחים אימיילים עם הזמנות למעבדות במחלקה, אבל אפשר גם לפנות ישירות למרצים העומדים בראש מעבדות ששמעתם עליהן, קראתם עליהן באתר המחלקה, או למדתם על המחקר בהן בקורסים אחרים בתואר.

אם תתקבלו למעבדה, המנחה שלכם\ן במעבדה י\תנחה אתכם\ן לאיזה קורס התמקדות במחקר להירשם. בקורס זה, תלמדו על המחקר במעבדה ותתנסו בו, באמצעות קריאת מאמרים בתחום ובאמצעות עבודה מעשית במעבדה.

האחריות להרשמה לקורס היא של הסטודנטים.  אם לא תירשמו בעצמכם לקורס בזמן, לא תוכלו להירשם בדיעבד. במקרים מיוחדים, הפקולטה מסכימה לרשום באיחור, אך הדבר כרוך בתשלום קנס המוטל על הסטודנט\ית.

כל קורס התמקדות במחקר הוא 2 נק"ז. מרבית המעבדות מבקשות מהסטודנטים להירשם לשני קורסי התמקדות במחקר באותה המעבדה בשני סמסטרים עוקבים – א' ו-ב' או ב' ו-א' (סה"כ 4 נק"ז). חשוב לזכור להירשם בעצמכם גם לקורס השני, כי אין מדובר בקורס שנתי, אז אין הרשמה אוטומטית.

​מגבלות על העבודה בקורס

על המנחה במעבדה לקבוע מראש את העבודה ולדאוג שהיקף העבודה יהיה כ-5 שעות שבועיות. קורסי התמקדות במחקר, כמו כל קורס, מתנהלים במשך הסמסטר האקדמי ולא יתנהלו​ בתקופת המבחנים. במקרים חריגים מאוד, הסטודנטית תתבקש להמשיך ליטול חלק במחקר גם בתקופת המבחנים, אבל רק במקרה שהמנחה קיבלה היתר מועדת הוראה כמקרה חריג. במקרה זה, הסטודנטים יקבלו על כך אינפורמציה ברורה לפני ההרשמה לקורס ומספר השעות השבועיות בתקופת הבחינות לא יעלה על 3 שעות. בנוסף, המנחה מתבקשת להתחשב באילוצים האחרים של הסטודנטים בתקופה הזאת.

בכל קורס התמקדות במחקר, המרצים ידאגו לכך שהסטודנטים מקבלים השכלה ראויה. אמנם דוקטורנטים יכולים לעזור בהנחיית סטודנטים בפרויקטים מעשיים, אך על המרצים להיות מעורבים אישית בהנחיה ובהוראה במהלך פגישות המעבדה ופגישות עיוניות אחרות במהלך הקורס.

אחריות על קורס התמקדות במחקר

לכל קורס התמקדות במחקר יש מרצה אחראי\ת. כל קורס מרכז עבודה בשלוש-ארבע מעבדות. האחראיות הראשית של המרצה היא לדאוג לכך שהסטודנטים יקבלו השכלה אקדמית נאותה: יקראו מאמרים בתחום המחקר, ידונו בתחום המחקר, ויכירו מתודולוגיות מרכזיות בתחום המחקר (זאת בהתאם להתמקדות הספציפית בקורס). למרצה האחראי\ת עצמאות לקבוע כיצד לעמוד ביעדים אקדמיים אלו.

כמו כן, על המרצה האחראית לדאוג לכך שסטודנטים אינם מנוצלים לעבודה מעשית מאומצת מדי, ושהם מקבלים יחס הוגן בעבודה המעשית. במקרים בהם הסטודנטים מרגישים שהמרצה האחראי\ת לקורס לא שמר\ה על זכויותיהם כראוי, יש לפנות לועדת הוראה.