סגירת תואר ראשון

 סטודנט שסיים את כל חובותיו והוזנו לו כל הציונים יכול לסגור את התואר.

לצורך כך יש להוריד מאתר המחלקה "טופס לסגירת תואר ראשון". למלא בו את כל הפרטים במדויק, ולא לשכוח לציין תאריך אחרון של הגשת עבודה או מבחן – שכן זהו התאריך לפיו נקבעת הזכאות.

את הטופס בצירוף צילום תעודת זהות יש לשלוח למחלקה במייל או בפקס.

יש לסגור את התואר במחלקה עם 54 נק"ז, ובאחריות הסטודנט לבדוק את מספר נקודות הזכות.

אם יש יותר מ- 54 נק"ז יש לציין על גבי טופס סגירת התואר, ברובריקה המתאימה לכך, איזה קורסים להוריד משקלול על מנת לסגור עם 54 נקודות זכות בדיוק.

מייל מזכירות המחלקה: psycsec@bgu.ac.il

פקס- 08-6428348

לאחר בדיקת המחלקה הטופס יועבר לפקולטה למדעי הרוח והחברה על מנת לסגור את התואר.

לאחר אישור הפקולטה יופקו עבור כל סטודנט אישור זכאות לתואר וגיליון ציונים עדכני, אשר יישלחו בדואר כחודש לאחר מכן.

על מנת להיכנס לטקס הבוגרים בשנתון אתו סיימתם - עליכם לסגור תואר עד ה- 31.12 של אותה שנה.​