​​​​​​שימו לב, 


תוכלו להתרשם מפרטי מגוון הקורסים של המחלקה בקובץ הקורסים האוניברסיטאי. כולל ימים ושעות, מרצה, נק"ז, תיאור הקורס וקישור לסילבוס. בשדה המחלקה יש לבחור: " מחלקה 101" 
 
לחיתוך הקורסים לפי שנה (בתואר ראשון) או לפי מגמה (בתואר שני) ניתן להיעזר במערכת השעות למחלקה.
אופן השימוש: 
יש לציין סמסטר במסך הראשון. שימו לב שעבור תואר שני, לא ניתן לעשות חיתוך לפי שנה.

להצגה גרפית של מערכת השעו​ת של המגמות השונות לתואר שני ראו כאן.
לבסוף, למידע עדכני ומפורט על הקורסים אליהם יש להירשם בכל שנה, יש להיעזר בשנתון, לתואר ראשון או שני. השנתון הוא המסמך הסופי והקובע המגדיר את תכנית הלימודים, ועל-פיו עליכם.ן להירשם לקורסים.​