מידע לחוקרים

 

מעבדות במחלקה לפסיכולוגיה אינן רשאיות להריץ ניסויים בלי אישור אתי מועדת הלסינקי של האוניברסיטה, או מועדת אתיקה של המחלקה. האישור חייב בעדכון כל שנה. לבקשת אישור אתי מועדת האתיקה של המחלקה לפסיכולוגיה, או לעדכונו, או לחידושו, יש לשלוח קובץ אחד בלבד, ובו כל החומרים הדרושים, בהתאם להוראות באותו הקובץ. זה הקובץ: אישור אתי.doc

- הנחיות הגשת בקשת אתיקה לוועדה המחלקתית - expedited review.


 

- מדריך לשימוש במערכת המקוונת לחוקרים ונסיינים.

- המערכת המקוונת לניהול ניסויים.

 

כיצד מקבלים שם משתמש לנסיין? בקשו ממנהל המעבדה שלכם.

כיצד מקבלים שם משתמש למנהל מעבדה (=הוספת מעבדה חדשה)? צרו קשר עם מנהל המערכת במייל:  bgu.experiments@gmail.com