​שלום לחברי/ות  הסגל ותלמידי/ות מחקר,

לקראת שנת הלימודים הקרובה ובתקווה לצמצם את מספר התיקונים הנדרשים לבקשות לוועדת האתיקה המחלקתית, אנו שולחים מספר הנחיות ומבקשות ליידע את כל תלמידי/ות המחקר.

 

1.       הוועדה המחלקתית מאשרת אך ורק מחקרים הנעשים על בוגרים היכולים לחתום בעצמם על מכתב ההסכמה. בקשות על ילדים או אוכלוסיות "מיוחדות" (למשל קליניות) מטופלות על ידי וועדת האתיקה האוניברסיטאית​, משרד החינוך או ועדת הלסינקי של המוסד שדרכו אתם מגייסים נבדקים.

2.      הוועדה המחלקתית אינה מיועדת לנושאים "רגישים"... זה יכול לכלול:

  1. שימוש בסמים לא-חוקיים

  2. שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים חוקיים (קפאין, עישון) מעבר למנה מקובלת/יומיומית שהנבדק/ת צורך ממילא.

  3. שימוש במכשירים המיועדים לגרות את מערכת העצבים חשמלית או מגנטית  גם אם דרגת הגרייה קלה ולא דווח על סיכון לפרכוסים (למשל tDCS).

  4. שאלות על טראומה או תקיפה מינית, או טראומה שדרשה טיפול רפואי.

  5. אובדנות

    

3.      שאלונים קליניים:

 1. במידה ושואלים על מצוקה קלינית או סימפטומים קליניים, יש לבדוק בספרות האם קיים cutoff לשאלון שבו משתמשים (ציון חתך המעלה חשד לאבחנה); אם כן, יש ליידע את הנבדקים (אפשר במייל) בכך שציונם הנו מעל לחתך (ויש לציין זאת מראש בטופס ההסכמה עליו חותמים. זוהי הסתייגות להצהרה שלפעמים נותנים בטופס ההסכמה, לפיה השם והתשובות לא יקושרו).

 2. יש לספק לנבדקים כתובת מייל או טלפון של פסיכולוג מומחה (קליני/רפואי/שיקומי, בהתאם לתחום הרלוונטי למחקר. לא ציינו חינוכי/התפתחותי מאחר ואנו כאמור לא מטפלים בבקשות העוסקות בילדים), במידה ומתעורר צורך לדבר עם הנבדקים על ציון החתך שלהם.

4.      הו​​​​ועדה ​לא תאשר בקשות שהוגשו רטרואקטיבית (לאחר ביצוע המחקר).

5.      כל בקשה חייבת לכלול הסבר  על הניסוי. טופס ההסבר צריך להיות בשפה מובנת ובהירה גם למי שאינו מומחה בתחום. במידה ואינכם רוצים לגלות את המטרה האמתית, אתם מתבקשים לספק לנבדק כתובת מייל או אפשרות לקבל הסבר יותר מפורט בתום הניסוי.

6.      בכל בקשה צריכה להופיע הסכמת הנבדק או על ידי חתימה על מכתב או על ידי הסכמה אלקטרונית כאשר מדובר בניסויים מקוונים.

7.      הנסיינים מתבקשים להקפיד על פרטיות הנבדק ולשים סיסמא בכל קובץ שכולל פריטים מזהים.  לא מספיק לכתוב שיש קוד במחשב במעבדה כי בדרך כלל סיסמא זו ידועה לסטודנטים רבים.

8.      פירוט הפיצוי: לפרט את מספר הנקודות, הסכום הכספי, ואם תיעשה הגרלה, לציין את אחוז הזוכים הצפוי.

9.      יש לציין בפני הנבדקים כי מותר להם לדלג על פריטים שהם אינם מרגישים איתם בנוח, ויש לוודא שזה אכן אפשרי בתוכנה לאיסוף נתונים! ישנן תוכנות שה-default  שלהן הוא לא לאפשר סיום עד שלא סומנו כל השאלות.

10.  סימון משבצת "אי נעימות": יש לסמן שהמחקר עלול לגרום לאי-נוחות פסיכולוגית אם הוא כולל:

 1. חשיפה לגירויים המעוררים עצב, כעס, פחד וגועל.

 2. משרה תחושת כישלון או תסכול במכוון.

 3. מערב רמייה.

 4. כולל פריטי שאלונים שחודרים לפרטיות או שואלים על נושאים רגישים שעלולים לעורר בנבדק אי-נעימות (למשל סימפטומים של מצוקה פסיכופתולוגית כגון דיכאון וחרדה, דימוי עצמי, וכו').

לאחר סימון משבצת זו יש לציין מדוע זה כך (למשל, מהותי למחקר), ומה ייעשה על מנת לטפל בכך (למשל, יודגש כי הם יכולים לדלג על פריטים ולעזוב בכל עת, יינתן להם טלפון של פסיכולוג קליני אחראי, וכו').

11. אם היה שימוש ברמייה במהלך הניסוי חובה לחשוף ולהסביר זאת בסוף הניסוי במכתב לנבדקים.

12.  צרפו את כל השאלות/שאלונים וגירויים המופיעים בניסוי כנספח למסמך שאתם מגישים. אתם מתבקשים לא להסתפק ב-"שאלה טיפוסית" אלא לצרף את כל החומר.

13. את הבקשות לאישור אתי מזורז לניסויים במחלקה יש להגיש לאחראי הרלוונטי בלבד, לפי החלוקה הבאה: 

גולן:  המעבדות של חברי הסגל הקלינאים וכן חברי סגל אחרים שיש להם אלמנט קליני משמעותי בבקשת האתיקה (למשל, מודדים דיכאון).

טל: כל שאר חברי הסגל שרוצים אישור מזורז.

14. את הבקשה עצמה רצוי להגיש במייל כאשר שם הקובץ מציין את שם המחקר ושם החוקר הראשי. 

בקשות לטל יש לשלוח לכאן: taleyal@bgu.ac.il​  ולגולן יש לשלוח לכאן: shaharg@bgu.ac.il​.