ועדת ההוראה המחלקתית היא הכתובת לפניות בענייני פרט, כולל בקשות מיוחדות עקב נסיבות חריגות​ (למשל, בקשת דחייה במועד הגשת עבודה, עקב נסיבות מיוחדות). אין להפנות את הבקשות אל מרצי הקורס אלא אל ועדת הוראה ובצירוף מסתמכים מתאימים.

שמות חברי ועדת ההוראה:

יו"ר ועדת הוראה וועדת פרט BA: ד"ר טל אייל. יש לפנות דרך המייל:  psychsec@bgu.ac.il

תלמידי MA: ראשי המגמות הנם הכתובת לפניות חריגות.

תלמידי PhD: יש לפנות אל ראש ועדת דוקטורט בענייני פניות חריגות.​

  
  
  
  
הנחיות לכתיבה והגשת עבודת גמר.pdf
  
09/10/2013 14:09Efrat-Omer Aharonov
נוהל בחינות.pdf
  
19/05/2016 11:33Michael Pinus
תקנון עבודות.pdf
  
17/12/2012 16:35Liad Baruchin