ועדת ההוראה המחלקתית היא הכתובת לפניות בענייני פרט, כולל בקשות מיוחדות עקב נסיבות חריגות​ (למשל, בקשת דחייה במועד הגשת עבודה, עקב נסיבות מיוחדות). אין להפנות את הבקשות אל מרצי הקורס אלא אל ועדת הוראה ובצירוף מסתמכים מתאימים.

שמות חברי ועדת ההוראה:

יו"ר ועדת הוראה וועדת פרט BA: ד"ר יואב קסלר.​ יש לפנות דרך המייל:  psychsec@bgu.ac.il

תלמידי MA: ראשי ההתמחויות הנם הכתובת לפניות חריגות.

תלמידי PhD: יש לפנות אל ראש ועדת דוקטורט בענייני פניות חריגות.​