​​

  
קורסי קדם
  

​אין

  

​מבוא לסטטיסטיקה

  

מבוא לפסיכולוגיה (נלמד במקביל)​

  

מבוא לפסיכולוגיה​

  

מבוא לפסיכולוגיה​​​

  

מבוא לפסיכולוגיה​​​

  

מבוא לפסיכולוגיה​​​

  

מבוא לפסיכולוגיה​, מבוא לסטטיסטיקה, הסקה סטטיסטית​

  

מבוא לפסיכולוגיה​, מבוא לסטטיסטיקה, הסקה סטטיסטית​​

  

מבוא לפסיכולוגיה​, פסיכולוגיה ניסויית

  

​מבוא לפסיכולוגיה​, מבוא לסטטיסטיקה, הסקה סטטיסטית​, פסיכולוגיה פיזיולוגית

  

​מבוא לפסיכולוגיה​, מבוא לסטטיסטיקה, הסקה סטטיסטית, ניסויית (נלמד במקביל)

  

מבוא לפסיכולוגיה​, מבוא לסטטיסטיקה, הסקה סטטיסטית​, רגרסיה, פסיכולוגיה ניסויית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה פיזיולוגית, התנהגות אבנורמלית, פסיכולוגיה חברתית​

​​​​