התכנית למניעת נשירה, משלבת היבטים פסיכולוגיים והיבטים דידקטיים המשלבים למידה ורכישה של אסטרטגיותלמידה

התכנית מוצעת לסטודנטים מהפקולטות מדעי הרוח, ניהול, הנדסה, בריאות וטבע.
ומיועדת לסטודנטים במצב "אזהרה"/"על תנאי", עם ממוצע מצטבר 70 ומטה ו-2 כישלונות לפחות. התכנית פועלת בסמסטר א' ובסמסטר ב', החל מתחילת הסמסטר ועד סיום הסמסטר, לא כולל בתקופת מבחנים.

התוכנית כרוכה בדמי השתתפות סמליים  של 300 ₪ לסמסטר.

 לפרטים נוספים על התכנית באתר הדיקנט​