​התארים המתקדמים בפסיכולוגיה מיועדים להעמקת הידע במדע הפסיכולוגיה, להכשרת חוקרים בפסיכולוגיה ולהכשרת מטפלים קליניים בעלי הבנה ויכולת מחקרית מהמעלה הראשונה. אנו מעודדים מצוינות בתחום המחקר באמצעות מלגות מחיה, עבודת מחקר במעבדות, השתתפות בכנסים מדעיים בעולם, וסביבת לימוד והכשרה עם אוריינטציה מחקרית חזקה. 

הלימודים לתארים מתקדמים מתקיימים בחמש מגמות: המגמה לפסיכולוגיה קלינית, המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית, המגמה לפסיכולוגיה חברתית, המגמה לפסיכולוגיה ניסויית: קוגניציה ומוח והמגמה לפסיכולוגיה במערכת החינוך (בשיתוף עם המחלקה לחינוך). בנוסף - המחלקה מציעה תוכנית השלמה לתואר שני במגמה החברתית ובמגמה הניסויית: קוגניציה ומוח.​

​המגמה לפסיכולוגיה ניסויית, קוגניציה ומח

ראש המגמה: ד"ר יואב קסלר

התכנית לקוגניציה ומוח מבוססת על קבוצת חוקרים באוניברסיטת בן-גוריון העוסקים במגוון של נושאים בפסיכולוגיה קוגניטיבית, נוירופסיכולוגיה ופסיכוביולוגיה. התכנית מאפשרת התנסות מחקרית הן בדגש מחקרי/תיאורטי והן בדגש מעשי. עוד מידע... 

המגמה לפסיכולוגיה חברתית

ראש מגמה: ד"ר מיכאל גלעד​\

מטרת המסלול היא להכשיר חוקרים בתחום הפסיכולוגיה החברתית. התלמידים ירכשו ידע נרחב בתיאוריות וממצאים עיקריים בפסיכולוגיה חברתית, ובמספר תת-תחומים בפסיכולוגיה חברתית, כגון כלכלה התנהגותית, קוגניציה חברתית, וקבלת החלטות. עוד מידע...


​​המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית

ראשת מגמה: פרופ'​ נעמה עצבה-פוריה

תכנית הלימודים במגמה לפסיכולוגיה התפתחותית תכשיר פסיכולוגים התפתחותיים לעבודה בגיל הרך, תוך מתן דגש על  חשיבה רחבה המאפשרת הבנה של תהליכים התפתחותיים בסיסיים והסתכלות מקיפה על התפתחות הילד/ה כמושפעת מסביבתו, מהמבנה הביולוגי שלו, ומיחסי הגומלין שלו עם הסביבה. עוד מידע...

 

המגמה לפסיכולוגיה קלינית

ראש​ מגמה: פרופ' גולן שחר​

תכנית הלימודים במגמת פסיכולוגיה קלינית נועדה להכשיר פסיכולוגים קליניים בידע נרחב ועדכני לגבי פסיכופתולוגיה, אבחון, וטיפול, עבור טווח גילאים רחב (ילדים, מתבגרים, ומבוגרים), ותוך מחויבות לעבודה עם טווח רחב של הפרעות נפשיות. באופן ספציפי, אנו מכשירים את הסטודנטים במגוון רחב של פסיכותרפיות נתמכות-ראיות (evidence-based), כולל למשל: הגישה הפסיכודינמית/פסיכואנליטית, הגישה הקוגניטיבית-משפחתית, הגישה המשפחתית-מערכתית, והגישה ההומניסטית-אקזיסטנציאליסטית, מתוך מטרה להקנות לסטודנטים ראייה אינטגרטיבית ומקיפה, מתוכה יוכלו להתאים למטופל/ת את הטיפול המתאים ביותר עבורו/עבורה. תכנית זו כוללת את כל דרישות הקדם להתחלת התמחות בפסיכולוגיה קלינית עם סיום לימודי התואר השני, ופותחת צוהר גם להמשך לימודים לתואר שלישי. ראוי לציין, כי המגמה פותחת השנה קליניקה קהילתית, בה יתמחו דוקטורנטים מצטיינים שלנו. עוד מידע...

התמחות בפסיכולוגיה במערכת החינוך; תוכנית משותפת למחלקה לפסיכולוגיה והמחלקה לחינוך

 ראש​ מגמה: פרופ'​ גיא רוט​

המג​מה מכשירה את בוגריה למחקר ולעבודה בתחום הפסיכולוגיה החינוכית. מודגשים נושאים הקשורים לקידום התפתחות ורווחה נפשית של תלמידים ומורים במערכות החינוך ובהקשרים משפחתיים. היבט ייחודי הוא הכשרה בעבודה מערכתית עם מנהלים ומורים בבתי ספר. בוגרי התכנית יכולים להתחיל התמחות בפסיכולוגיה חינוכית מטעם משרד הבריאות. עוד מידע...

​​

תוכנית השלמה לתואר שני בפסיכולוגיה במגמה לפסיכולוגיה ניסויית: קוגניציה ומוח או במגמה החברתית


התכנית מיועדת למועמדים שאינם בוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה, המעוניינים להתקבל ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה במגמות: ניסויית: קוגניציה ומוח או חברתית. למתקבלים לתוכנית זו תקבע תוכנית של קורסים להשלמה.
ההשלמות תתבצענה לאורך שנה לפני הקבלה לתואר השני.
עוד מידע...

 
 ​
 לפרטים נוספים: