​התארים המתקדמים בפסיכולוגיה מיועדים להעמקת הידע במדע הפסיכולוגיה, להכשרת חוקרים בפסיכולוגיה ולהכשרת מטפלים קליניים בעלי הבנה ויכולת מחקרית מהמעלה הראשונה. אנו מעודדים מצוינות בתחום המחקר באמצעות מלגות מחיה, עבודת מחקר במעבדות, השתתפות בכנסים מדעיים בעולם, וסביבת לימוד והכשרה עם אוריינטציה מחקרית חזקה. 

הלימודים לתארים מתקדמים מתקיימים בחמש מגמות: המגמה לפסיכולוגיה קלינית, המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית, המגמה לפסיכולוגיה חברתית, המגמה לפסיכולוגיה ניסויית: קוגניציה ומוח והמגמה לפסיכולוגיה במערכת החינוך (בשיתוף עם המחלקה לחינוך). בנוסף - המחלקה מציעה תוכנית השלמה לתואר שני במגמה החברתית ובמגמה הניסויית: קוגניציה ומוח.

למידע ולפרטים נוספים על המגמות השונות: ​​