​התארים המתקדמים בפסיכולוגיה מיועדים להעמקת הידע במדע הפסיכולוגיה, להכשרת חוקרים בפסיכולוגיה ולהכשרת מטפלים קליניים בעלי הבנה ויכולת מחקרית מהמעלה הראשונה. אנו מעודדים מצוינות בתחום המחקר באמצעות מלגות מחיה, עבודת מחקר במעבדות, השתתפות בכנסים מדעיים בעולם, וסביבת לימוד והכשרה עם אוריינטציה מחקרית חזקה. 

הלימודים לתארים מתקדמים מתקיימים בחמש מגמות: פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה
חברתית, פסיכולוגיה ניסויית: קוגניציה ומוח 
ו-פסיכולוגיה במערכת החינוך (בשיתוף עם המחלקה לחינוך). 
בנוסף - המחלקה מציעה תוכנית השלמה לתואר שני במגמה החברתית ובמגמה הניסויית: קוגניציה ומוח.

למידע ולפרטים נוספים על המגמות השונות: ​​

​​אוניברסיטת בן-גוריון נוקטת במדיניות של אפליה מתקנת כלפי מועמדים מאוכלוסיות מודרות. לפיכך, מועמדים מאוכלוסיות מודרות שנתוניהם נופלים במעט מנתוני הסף שצוינו, מוזמנים להעביר בקשה לדיון להגשת מועמדות כחריג.

כמו כן, יש לציין כי אם אתם עומדים בדרישת הסף בחוג לפסיכולוגיה, אך אינכם עומדים בדרישת הסף הכללית של 85 בתואר, מכיוון שהחוג השני שלכם מתאפיין בציונים נמוכים (למשל פיזיקה, מדעי המחשב, וכו'), אזי, במידה ובחוג השני ​אתם מעל לחציוןניתן לפנות אלינו.

בנוסף מועמדים שחושבים שסיכויי הקבלה שלהם עלולים להיפגע בשל המלחמה (למשל, משרתי מילואים, מפונים, מועמדים שחוו אובדנים) מוזמנים לפנות. אנחנו נדון בפניות, ונדאג לכך שהאפשרות להתמיין לא תיפגע בשל המלחמה.

 

את הבקשה יש להעביר לתיבת המייל המחלקתיתpsychsec@bgu.ac.il עד שבועיים לפני תום הרישום. לא ניתן יהיה לדון בבקשות חריגות שיתקבלו במועד מאוחר מזה.​