​התארים המתקדמים בפסיכולוגיה מיועדים להעמקת הידע במדע הפסיכולוגיה, להכשרת חוקרים בפסיכולוגיה ולהכשרת מטפלים קליניים בעלי הבנה ויכולת מחקרית מהמעלה הראשונה. אנו מעודדים מצוינות בתחום המחקר באמצעות מלגות מחיה, עבודת מחקר במעבדות, השתתפות בכנסים מדעיים בעולם, וסביבת לימוד והכשרה עם אוריינטציה מחקרית חזקה. 

הלימודים לתארים מתקדמים מתקיימים בחמש מגמות: פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה
חברתית, פסיכולוגיה ניסויית: קוגניציה ומוח 
ו-פסיכולוגיה במערכת החינוך (בשיתוף עם המחלקה לחינוך). 
בנוסף - המחלקה מציעה תוכנית השלמה לתואר שני במגמה החברתית ובמגמה הניסויית: קוגניציה ומוח.

למידע ולפרטים נוספים על המגמות השונות: ​​

​​

יש לציין כי אוניברסיטת בן-גוריון נוקטת במדיניות של אפליה מתקנת כלפי מועמדים מאוכלוסיות מודרות. לפיכךמועמדים מאוכלוסיות מודרות שנתוניהם נופלים במעט מנתוני הסף שצוינו, מוזמנים להעביר בקשה לדיון להגשת מועמדות כחריג. את הבקשה יש להעביר לתיבת המייל המחלקתית (psychsec@bgu.ac.il) עד שבועיים לפני תום הרישום. לא ניתן יהיה לדון בקשות חריגות שיתקבלו במועד מאוחר מזה.

כמו כן, יש לציין כי אם אתם עומדים בדרישת הסף בחוג לפסיכולוגיה, אך אינכם עומדים בדרישת הסף הכללית של 85 בתואר, מכיוון שהחוג השני שלכם מתאפיין בציונים נמוכים (למשל פיזיקה, מדעי המחשב, וכו'), אזי, במידה ובחוג השני אתם מעל לחציון, אנו ממליצים לפנות אלינו (psychsec@bgu.ac.il).