​​

שימו לב! אנחנו משתדלים לעדכן את העמודים הללו לנוחיותכם משנה לשנה, אך הסילבוס המעודכן, הסופי, והקובע הוא זה שהמרצה מפרסם לכם בתחילת הסמסטר​.

** למידע נוסף: שנתון תואר שני ​​

** חוזר הרישום לקורסים לתואר שני והשלמות לשנה"ל תשפ"א​ בקישור​


אתרי קורסים - מחולקים לפי מגמות: 


קורסי תשתית:

--> שיטות מחקר מתקדמות לפסיכולוגים

--> התמקדות בשיטות סטטיסטיות - מודלים היררכיים ליניאריים

--> בחירת אחד משני הקורסים הבאים: 

--> התמקדות בשיטות סטטיסטיות - למידת מכונה

--> התמקדות בשיטות סטטיסטיות - ני​תוח משוואות מבניות (SEM)


המגמה לפסיכולוגיה קלינית

שנה א':

קורסי חובה:

--> טיפול משפחתי למתקדמים- שיטות חדשות ויישומן א' 

--> טיפול משפחתי למתקדמים: שיטות חדשות ויישומן ב' 

--> פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית - א' 

--> פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית - ב' 

--> פסיכודיא​​​גנוסט​​יקה - א' 

--> פסיכודיאגנוסטיקה - ב'

--> פסיכודיגנוסטיקה למתקדמים 

--> פסיכותרפיה בילדים 

--> פסיכופתולוגיה למתקדמים: תסמונות ילדות ובגרות 

--> פסיכותרפיה במתבגרים ​​- CBT

--> פסיכופתולוגיה CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי שנה א'

--> פסיכופתולוגיה למתקדמים - מבוגרים​​​

--> ראיון קליני

--> סמינר מחלקתי שנה א'- א' ​

--> סמינר מחלקתי שנה א'- ב' ​


שנה ב':

--> אתיקה בפסיכולוגיה קלינית

--> עקרונות יסוד בפסיכותרפיה פסיכודינמית - א' 

--> עקרונות יסוד בפסיכותרפיה פסיכודינמית​ - ב' 

--> פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית שנה ב'- א' 

--> פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית שנה ב'- ב'​

--> פסיכודאגנוסטיקה למתקדמים- גישה אינטגרטיבית נומוטטית/ אדיוגרפית א' 

--> פסיכודאגנוסטיקה למתקדמים- גישה אינטגרטיבית נומוטטית/ אדיוגרפית ב'

--> פסיכופתולוגיה: גישה ממוקדת חוויה ורגש ​

--> סמינר מחלקתי שנה ב'- א' 

--> סמינר מחלקתי שנה ב'- ב'​


--> עבודת גמר (סמס' א') 

--> עבודת גמר (סמס' ב')​


המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית


שנה א':

קורסי חובה:

--> פרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית - א' מיכל פרוי + עמית דהרי (2 קבוצות)

--> פרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית - ב'​

--> פסיכודיאגנוסטיקה התפתחותית - א' - מיכל פרוי

--> פסיכודיאגנוסטיקה התפתחותית – ב' ​

--> פסיכופתולוגיה בילדות – א' 

--> פסיכופתולוגיה בילדות – ב'​

--> מבוא לפסיכותרפיה בילדים

--> מבוא לטיפול הורה-ילד

--> התפתחות חברתית-רגשית – בראי ההורות ​​​​

--> התפתחות חברתית-רגשית – בקונטקסט אקולוגי - נועה גירון סלע​​

--> סמינר מחלקתי שנה א'– א' 

--> סמינר מחלקתי שנה א'– ב' 

--> בעיות נורמטיביות בגיל הרך​​


שנה ב':

--> פרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית שנה ב' - עמית דהרי

--> פרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית שנה ב'

--> פסיכו דיאגנוסטיקה התפתחותית שנה ב' - א' - טלי פרביאש​​

--> פסיכו דיאגנוסטיקה התפתחותית שנה ב' – ב'

--> פסיכותרפיה בילדים עם קשיים התפתחותייםרונית שרף

--> שיטות טיפול מבוססות רפלקטיביות הורית -  נעמה עצבה פוריה​​​​​

--> התפתחות נוירוקוגניטיבית 

--> פסיכופתולוגיה של המבוגר בהקשרים הוריים נעמה עצבה פוריה​​

--> אתיקה בפסיכולוגיה התפתחותית​​

--> סמינר מחלקתי שנה ב' – א' 

--> סמינר מחלקתי שנה ב' – ב'​--> עבודת גמר (סמס' א') 

--> עבודת גמר (סמס' ב')​מגמת ​פסיכולוגיה ניסויית קוגניציה ומוח​


שנה א'/ב':

--> מבוא למטלב בפסיכולוגיה קוגניטיבית ומדעי המוח (או קורס אחר בתכנות באישור במנחה וראש המגמה) – אילן דינשטיין

--> נוירואנטומיה תפקודית א' - גליה אבידן​​

--> נוירואנטומיה תפקודית ב'

--> סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית א' 

--> סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית ב'​

--> עבודה במעבדה א' - כל המנחים במגמה הניסויית

--> עבודה במעבדה ב'

--> סמינר תזהטל אייל​

--> פרקטיקום מחקרי 1 – התנסות במחקר יישומי מחוץ לכותלי האוניברסיטה - מיכאל גלעד

--> פרקטיקום מחקרי 2 – התנסות במחקר יישומי מחוץ לכותלי האוניברסיטה 

--> סמינר מחלקתי שנה א'- א' 

--> סמינר מחלקתי שנה א'- ב' 

--> סמינר מחלקתי-שנה ב' - א' 

--> סמינר מחלקתי-שנה ב' - ב'​

--> עבודת גמר (סמס' א') 

--> עבודת גמר (סמס' ב')​


המגמה לפסיכולוגיה חברתית

שנה א'/ב':

--> קוגניציה חברתית - טל אייל (מתקיים אחת לשנתיים - לא יתקיים בתשפ"ב​​)

--> נושאים נבחרים בפסיכולוגיה חברתית 

--> היבטים פסיכולוגים של קבלת החלטות א'

--> היבטים פסיכולוגים של קבלת החלטות ב' 

--> פסיכוביולוגיה חברתית 2 - מיכאל גלעד ​​​​(מתקיים אחת לשנתיים - לא יתקיים בתשפ"ב​​)​

--> פסיכולוגיה חברתית יישומית 2 

--> סמינר תזה 2 - טל אייל ​​

--> סמינר מחלקתי שנה א' - א' 

--> סמינר מחלקתי שנה א'- ב'

--> סמינר מחלקתי שנה ב' – א' 

--> סמינר מחלקתי שנה ב' – ב'

--> מחקר מודרך א' + ב'

--> עבודת גמר (סמס' א') 

--> עבודת גמר (סמס' ב')​


קורסי חובה בהדגש מדעי הנתונים

--> R -סביבת תוכנה לניתוח נתונים – יונתן רוזנבלט (מתוך המחלקה להנדסת תעשייה וניהול)

--> מעבדה - מדעי הנתונים ופסיכולוגיה

--> סמינר מדעי הנתונים ופסיכולוגיה

-->מתמטיקה לכלכלנים- אורי חימנקו (מתוך המחלקה לכלכלה)​


קורסי בחירה לתואר שני

--> ​​​יחסי הגומלין בין תפיסה ופעולה (סמסטר א')​

--> הבסיס הפסיכולוגי והעצבי של תפיסה ראייתית גבוה (סמסטר ב') 

--> הפסיכולוגיה של המוסר (סמסטר ב')