לימודי השלמה לקראת תואר שני בפסיכולוגיה
במגמה הניסויית - קוגניציה ומוח או במגמה החברתית
 

מטרת התכנית

התכנית מיועדת למועמדים/ות שאינם בוגרי/ות תואר ראשון בפסיכולוגיה, המעוניינים/ות להתקבל ללימודי

תואר שני בפסיכולוגיה במגמות: ניסויית: קוגניציה ומוח או חברתית.

 

תנאי קבלה

הקבלה מותנית באישור של חבר/ת סגל במחלקה לפסיכולוגיה שברצונם להנחות את המועמד/ת בעבודת הגמר בסיום ההשלמות. על המנחה לאשר כי לימודי התואר הראשון של המועמד רלוונטיים לתחום הפסיכולוגיה בכלל ולמחקר הספציפי בפרט.

 

מבנה התכנית

א. תכנית ההשלמות כוללת 6 קורסים מתוך קורסי החובה והבחירה במחלקה לפסיכולוגיה. מומלץ כי הקורסים יכללו חלק משמעותי מתוך הקורסים הבאים:

     1. מבוא לסטטיסטיקה

     2.  הסקה סטטיסטית

     3.  פסיכולוגיה ניסויית

     4.  פסיכולוגיה פיזיולוגית

     5.  פסיכולוגיה חברתית (למגמה החברתית)

     6.  קורס מתוך: תפיסה וקורסי הבחירה מהאשכול הקוגניטיבי (למגמה הניסויית: קוגניציה ומוח)​​​

     7. מבוא לפסיכולוגיה

ב. ראש המגמה והמנחה רשאים לאשר שינויים בתכנית ההשלמות בהתאם לרקע של המועמד ולתכנית המחקר העתידית.

ג. ההשלמות תתבצענה לאורך שנה לפני הקבלה לתואר השני. במהלך שנה זו יהיה על הסטודנטים/ות להשלים לפחות ארבעה מתוך ששת הקורסים. את שאר הקורסים יוכלו להשלים בשנה הראשונה לתואר השני. עם זאת, קיימת גמישות מסוימת לגבי משך הלימודים הכולל של ההשלמות והדבר יוחלט ע"י ראש המגמה והמנחה.

ד. באישור מיוחד, תתכן חלופה לשנת ההשלמות שתמשך בקיץ בלבד ותכלול צפיה במספר קורסים מוקלטים שההרכב שלהם ייקבע על פי דרישות המגמה והמנחה. הסטודנטים/יות יבחנו בבחינה מרוכזת אחת שתכיל שאלות מדגמיות מכל הקורסים ושהציון העובר בה יהיה 85. בנוסף, הסטודנטים/יות יצטרכו להציג מאמר בפני המנחה, כשהמאמר ייבחר על ידי המנחה. 

ה. על המועמד לסיים את לימודי ההשלמה בציון ממוצע 85 לפחות.

 

הערות:

1.  לימודי ההשלמה לא מעניקים זכאות לתואר ראשון בפסיכולוגיה אלא מאפשרים קבלה ללימודי תארים מתקדמים במגמות: פסיכולוגיה ניסויית: קוגניציה ומוח ופסיכולוגיה חברתית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

2.  לא נדרש ציון מתא"ם לסטודנטים במסלול ההשלמה.