לימודי השלמה לקראת תואר שני בפסיכולוגיה
במגמה הניסויית - קוגניציה ומוח או במגמה החברתית
 

מטרת התכנית

התכנית מיועדת למועמדים שאינם בוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה, המעוניינים להתקבל ללימודי

תואר שני בפסיכולוגיה במגמות: ניסויית: קוגניציה ומוח או חברתית.

 

תנאי קבלה

הקבלה מותנית באישור של חבר סגל במחלקה לפסיכולוגיה שברצונו להנחות את המועמד לתזה בסיום ההשלמות. על המנחה לאשר כי לימודי התואר הראשון של המועמד רלוונטיים לתחום הפסיכולוגיה בכלל ולמחקר הספציפי בפרט.

 

מבנה התכנית

א. תכנית ההשלמות כוללת 6 קורסים מתוך קורסי החובה והבחירה במחלקה לפסיכולוגיה. מומלץ כי הקורסים יכללו חלק משמעותי מתוך הקורסים הבאים:

     1.  מבוא לסטטיסטיקה

     2.  הסקה סטטיסטית

     3.  פסיכולוגיה ניסויית

     4.  פסיכולוגיה פיזיולוגית

     5.  פסיכולוגיה קוגניטיבית (למגמה הניסויית)

     6.  קורס מהאשכול הקוגניטיבי (למגמה הניסויית: קוגניציה ומוח)​​​

     7. תפיסה או למידה

    8. מבוא לפסיכולוגיה

ב. ראש המגמה והמנחה רשאים לאשר שינויים בתכנית ההשלמות בהתאם לרקע של המועמד ולתכנית המחקר העתידית.

ג. ההשלמות תתבצענה לאורך שנה לפני הקבלה לתואר השני. במהלך שנה זו יהיה על הסטודנטים להשלים לפחות ארבעה מתוך ששת הקורסים. את שאר הקורסים יוכלו להשלים בשנה הראשונה לתואר השני. עם זאת, קיימת גמישות מסוימת לגבי משך הלימודים הכולל של ההשלמות והדבר יוחלט ע"י ראש המגמה והמנחה.

ד. על המועמד לסיים את לימודי ההשלמה בציון ממוצע 85 לפחות.

 

הערות:

1.  לימודי ההשלמה לא מעניקים זכאות לתואר ראשון בפסיכולוגיה אלא מאפשרים קבלה ללימודי תארים מתקדמים במגמות: פסיכולוגיה ניסויית: קוגניציה ומוח ופסיכולוגיה חברתית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

2.  לא נדרש ציון מתא"ם לסטודנטים במסלול ההשלמה. 

3.  במקרים מסויימי​ם יתכנו לימודי השלמה באופן עצמאי במהלך חופשת הקיץ, במקום שנת השלמות, באישור ראש המגמה.​