מערכת השעות לתשפ"ב בבנייה. המידע הסופי יופץ על ידי ראשי המגמות ישירות אל תלמידי המגמה.


​​​​​שנה א'

שנה ב'​