שנה ב'

מערכת השעות לתשפ"ב בבנייה. המידע הסופי יופץ על ידי ראשי המגמות ישירות אל תלמידי המגמה.